مقیاس تکانشوری بارات

مقیاس تکانشوری بارات 30 ماده

The Barrat Impulsiveness Scale

چقدر تکانشی هستید؟
افراد بر اساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات آزمونی است برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که شما براساس آنها می اندیشید و رفتار می کنید . هر جمله را بخوانید و با استفاده از اعداد زیر ، نظر خود را مشخص کنید . وقت زیادی روی یک جمله صرف نکنید . با سرعت و صادقانه پاسخ دهید .
4= تقریبا همیشه 3= اغلب 2= گهگاه 1= به ندرت /هرگز


1- کارهای خودم را با دقت برنامه ریزی می کنم .
2- من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم
3- من سریع تصمیم می گیرم .
4- آدم بیخیالی هستم .
5- من بی توجه هستم .
6- افکار چالش برانگیزی دارم .
7- مسافرت ها خودم را از قبل برنامه ریزی می کنم .
8- فردی خویشتن دار هستم.
9- به راحتی می توانم روی چیزی تمرکز کنم .
10- به طور منظم پس انداز می کنم .
11- در طول تماشای نمایش یا سخنرانی ها ، دائما وول می خورم .
12- متفکری دقیق هستم .
13- امنیت شغلی برایم اهمیت دارد .
14- بدون فکر کردن حرف می زنم .
15- دوست دارم در مورد مسائل پیچیده فکر کنم .
16- دائما شغل خودم را تغییر می دهم .
17- تکانشی و نسنجیده رفتار می کنم .
18- موقع حل مسائل ذهنی ، زود خسته می شوم .
19- بدون تامل عمل می کنم .
20- همیشه با تفکر عمل می کنم .
21- محل زندگیم را عوض می کنم .
22- بر اساس هوس آنی خرید می کنم .
23- در آن واحد ، فقط به یک مساله می توانم فکر کنم .
24- تفریحات خودم را همواره تغییر می دهم .
25- بیش از درآمدی که دارم ، خرج می کنم .
26- هنگام فکر کردن ، افکار مزاحم دارم .
27- بیشتر به زمان حال علاقه دارم ، تا زمان آینده .
28- در تئاتر یا سخنرانی ها ، آرام و قرار ندارم .
29- معما ها را دوست دارم .
30- آینده نگر هستم . 

ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.