بندر گشتالت 2

دفترچه راهنمای  آزمون بندر گشتالت دو ، تالیف گری برنیگان و اسکات دکر . ترجمه حبیب هادیانفر . انتشارات دانشگاه شیراز

در بندر گشتالت دو ، تعداد کارت ها به 16 عدد افزایش یافته است . کتاب فوق علاوه بر معرفی ابزار ، مشخصات روان سنجی آن با شرح کافی گزارش شده است .

این کتاب الگوی مناسبی برای کسانی است که به هنجاریابی تست اقدام می کنند.

جا دارد در این جا از انتشارات دانشگاه شیراز و آقای دکتر حبیب هادیانفر، به خاطر ارائه این کار ارزنده تشکر کنیم.