درک روابط عددی فرم الف

تذکر : ایراد و اشکالات در ابزار مروبط به این سایت است .
درک روابط عددی فرم الف : زمان 8 دقیقه
آزمون های هوش دوره راهنمایی
بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353
این قسمت دارای 15 سوال است. هر سوال شامل چندین عدد است که طبق رابطه ای دنبال هم قرار گرفته اند. شما باید مشخص کنید که با توجه به ارتباطی که بین اعداد (ازچپ به راست) وجود دارد کدامیک از اعداد( آ – ب – ج – د) که به عنوان جواب پیشنهاد شده است به جای نقطه ها باید قرار گیرد.  آنگاه در پاسخنامه علامت بزنید.
مثال نمونه
.............
14
11
8
5
 
‌أ-        17
‌ب-    15
‌ج-     16
‌د-      12
در این مثال جواب درست (الف) است زیرا طبق رابطه ای که بین این اعداد وجود دارد عدد 17 سه واحد از عدد 14 بیشتر است . بنابراین در پاسخنامه برای مثال بالا مربع (الف) را علامت بگذارید.
مدت پاسخ دادن به این آزمون 8 دقیقه است .
1)     .............
12
18
24
30
 
‌أ-        4
‌ب-    10
‌ج-     6
‌د-      8
 
2)     .............
4
8
16
32
64
 
‌أ-        3
‌ب-    12
‌ج-     1
‌د-      2
 
3)      
.............
11
14
17
20
23
 
 
‌أ-        9
‌ب-    7
‌ج-     12
‌د-      8
 
4)      
.............
10
13
8
11
6
 
 
‌أ-        7
‌ب-    15
‌ج-     12
‌د-      16
 
5)      
.............
11/6
10/5
9/4
8/3
 
 
‌أ-        12/5
‌ب-    11/7
‌ج-     12/6
‌د-      12/7
 
6)      
.............
(... و 8/6)
(3/5 و 5/3)
2/4 و 4/2)
 
 
‌أ-        1/8
‌ب-    4/3
‌ج-     6/8
‌د-      6/13
 
7)      
.............
16
8
4
2
1
 
 
‌أ-        32
‌ب-    20
‌ج-     24
‌د-      17
 
8)      
.............
16/8
8/4
4/2
2/1
 
 
‌أ-        32/16
‌ب-    24/12
‌ج-     12/6
‌د-      48/24
 
9)      
.... و 16
12 و 8
6 و 4
3 و 2
 
‌أ-        32
‌ب-    20
‌ج-     24
‌د-      17
 
10) 
...........
8765/1
876/1
87/1
 
 
‌أ-        87465/1
‌ب-    87645/1
‌ج-     87654/1
‌د-      87546/1
 
11) 
.............
10
6
12
8
16
 
 
‌أ-        18
‌ب-    5
‌ج-     8
‌د-      20
 
12) 
.............
48
35
23
12
2
 
 
‌أ-        64
‌ب-    68
‌ج-     66
‌د-      62
 
13) 
.............
3
8
4
10
5
 
 
‌أ-        6
‌ب-    4
‌ج-     9
‌د-      7
 
14) 
.............
11
7
4
2
1
 
 
‌أ-        12
‌ب-    22
‌ج-     16
‌د-      15
 
15) 
.............
1
4
16
 
 
‌ه-     
‌و-      
‌ز-      
‌ح-    
 
شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرز آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
توضیح سایت روان سنجی : ابزار متعلق به سال 1353 است . این سایت دسترسی به نرم ابزار ندارد. شایسته است علاقمندان با ارائه دهنده یا اداره امتحانات وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرند.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   

سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . به امید روزی که محضرش را درک کنم .

http://www.raahenoo.com/

   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.