پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر

پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر
Spann-Fischer Codependency Scale
 
محمد حسن اشرف
 
پرسشنامه اسپن – فیشر
1= کاملا مخالف 2 = تاحدودی مخالف 3= کمی مخالف
4= کمی موافق 5 = تاحدودی موافق 6= کاملا موافق
ردیف
سوال
پاسخ
1
تصمیم گرفتن برایم سخت است.
1
2
3
4
5
6
2
برایم "نه" گفتن دشوار است.
1
2
3
4
5
6
3
برایم پذیرفتن تعریف های محبت آمیز دیگران سخت است.
1
2
3
4
5
6
4
گاهی اگر مشکل خاصی نداشته باشم که به آن فکر کنم، احساس خستگی، بی حوصلگی یا کمبود می کنم.
1
2
3
4
5
6
5
معمولا کارهایی را که دیگران می توانند خودشان انجام دهند، برایشان انجام نمی دهم.
1
2
3
4
5
6
6
وقتی کار خوبی برای خودم انجام می دهم احساس گناهکاری می کنم.
1
2
3
4
5
6
7
من احساس نگرانی نمی کنم.
1
2
3
4
5
6
8
وقتی اطرافیانم تغییر می کنند به خودم می گویم حتما اوضاع بهتر خواهد شد.
1
2
3
4
5
6
9
در ارتباطاتم با دیگران من همیشه حاضر و آماده و در دسترس هستم اما کسانی که با آنها رابطه دارم اینگونه نیستند.
1
2
3
4
5
6
10
گاهی آنچنان بر یک نفر متمرکز می شوم که دیگران و مسئولیت های دیگرم را فراموش می کنم.
1
2
3
4
5
6
11
انگار دوست دارم وارد روابطی شوم که برایم مضر یا رنج آورند.
1
2
3
4
5
6
12
به دیگران اجازه نمی دهم "من" واقعی ام ا ببینند.
1
2
3
4
5
6
13
وقتی کسی آشفته یا ناراحتم می کند، این رنجش را مدت ها در دلم نگه می دارم تا اینکه بالاخره منفجر شوم و همه اش را یکباره نشان دهم.
1
2
3
4
5
6
14
حاضرم هر کاری بکنم تا از برخورد یا درگیری مستقیم پرهیز کنم.
1
2
3
4
5
6
15
معمولا احساس ترس می کنم یا انتظار رخ دادن یک اتفاق بد را دارم.
1
2
3
4
5
6
16
معمولا نیازهای دیگران را به نیازهای خودم ترجیح می دهم.
1
2
3
4
5
6
 
 
منابع
- اشرف، محمد حسن. (1388). ارائۀ مدل هم وابستگی بر اساس ویژگی های همسران افراد معتاد به مواد مخدر. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 
تارنمای روان سنجی: متن اصلی و برگردان پرسشنامه را آقای محمد حسن اشرف در اختیار این سایت قرار داده اند. جویندگان و پویندگان جهت آگاهی بیشتر با نشانی زیر ارتباط برقرار فرمایند.m_h_ashraf@yahoo.com
ttu.edu/jfischer/Questionnaires%20Inventories/codependency%20scale.htm
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.