آزمون طبقه بندی گوکلن

آزمون طبقه بندی گوکلن
Gauquelin’s Classification Inventory
در ادامه این متن ، 24 دسته شش تایی به شما ارئه می شود . در هر دسته شش تایی شما باید دو واژه را که به نظرتان کاملا متفاوت از چهار مورد دیگر است ، مشخص کنید.
به مثال های زیر توجه کنید:
 مثال اول : الف- ایده ،ب – احساس، ج- هوس، د- لذت، هـ- تفکر، و- هیجان
مثال دوم : الف- باریک، ب – تنگ، ج- پهن، د- فشرده، هـ- بالا، و- پایین
در مثال اول ، "الف" و "هـ" پاسخ های مورد نظر هستند زیرا این دو مورد ، مربوط به مسائل فکری هستند و چهار مورد دیگر مسائل عاطفی . در مثال دوم، "هـ" و "و" که نشان دهنده بعد عمودی است ، پاسخ صحیح شناخته می شود .
تذکر : ممکن است شکل دیگری از تقسیم بندی به دو گروه، به نظرتان منطقی تر بیاید. با این وجود، شما رابطه ای را که به نظرتان روشن تر و قاطع تر است انتخاب کنید .
1-     الف: قلاب سنگ
ب: شمشیر
ج: کمان
د: هفت تیر
هـ: گرز
و: توپ
2-     الف: بیلچه
ب: میخ
ج: گاز انبر
د: پیچ
هـ: اره
و: قلم کنده کاری
3-     الف: کیسه نایلون
ب: کاغذ
ج: پاکت
د: پارچه
هـ: کائوچو
و: چوب
4-     الف: رفتن
ب: نوشتن
ج: گرفتن
د: شنیدن
هـ: انجام دادن
و: دیدن
5-     الف: تخت خواب
ب: تشک
ج: نیمکت
د: کمد
هـ: کشو
و: قفسه
6-     الف: خود پسند
ب: خشمگین
ج: شکم پرست
د: خرده گیر
هـ: حریص
و: ریا کار
7-     الف: پیچ و خم
ب: مارپیچ
ج: تابدار
د: پیچ در پیچ
هـ: مورب
و: کج
8-     الف :خانه
ب: راحتی
ج: اتومبیل
د: تلویزیون
هـ: آرامش
و: وسایل خانه
9-     الف: الماس
ب: عقیق
ج: آپال
د: صفیر
هـ: یاقوت
و: زمرد
10-الف: گوشت
ب: تخم مرغ
ج: کره
د: سبزی
هـ: نان
و: ماهی
11-الف: ملایمت
ب: دوست داشتنی
ج: خسّت
د: نرمش
هـ: حساسیت
و: ولخرجی
12-الف : وکیل
ب: دادستان
ج: قاضی
د: متهم
هـ: شاهد
و: هیئت منصفه
13-الف: پرده
ب: شومینه
ج: کتری
د: صندلی
هـ: فرش
و: لامپ
14-الف: زیرزمین
ب: سقف
ج: نوک
د: سر
هـ: لایه
و: فله
15-الف : اسب آبی
ب: بالن
ج: فوک
د: سگ آبی
هـ: سمور
و: صدف
16-الف: آجر
ب: گچ
ج: سیمان
د: سنگ
هـ: بتن
و: گرانیت
17-الف: علاقه و محبت
ب: گستاخی
ج: شجاعت
د: پشتکار
هـ: نفرت
و: انرژی
18-الف: خلاقیت
ب:اثر دستی
ج:تحقیق
د: بناسازی
هـ: تولید
و: ساختن
19-الف: بینی
ب: گوش
ج: چشم
د: شقیقه
هـ: پیشانی
و: گونه
20-الف: طلا
ب: نقره
ج: مطلاّ
د: برنز
هـ: مس
و: قلع
21-الف: زانو
ب: نشیمنگاه
ج: دست
د:قوزک پا
هـ: آرنج
و: مچ
22-الف: دوچرخه
ب: چرخ دستی
ج: ارابه
د: اتومبیل
هـ: کامیون
و: واگن
23-الف: ورق
ب: گل
ج: درخت
د: علف
هـ: ساقه
و: ریشه
24-هویج
ب: گندم
ج: اسفناج
د: کاهو
هـ: تخم مرغ
و: تره فرنگی
 میشل و فرانسواز گوکلن . 11 آزمون برای شناخت دیگران . ترجمه ساعد زمان . انتشارات ققنوس
نظر کارشناسی سایت : در مقدمه این ابزار تغییراتی به عمل آمد . ابزار دارای کلید و درجه بندی نتیجه است . سایر ویژگی های روان سنجی ابزار برای این پایگاه ناشناخته است . توصیه می شود قبل از اجرا ، حتما نمونه ای از گروه مورد مطالعه ابزار اجرا شود .