مقیاس گرایش جنسیتی

دور يكي از حروف A و B ، برحسب اين كه كدام يك با شيوه تفكر شما بهتر تطبيق مي كند ، دايره بكشيد .
 
     1.    بسياري از مردم پيش فالگير مي روند ، زيرا ، آنچه آنها پيش بيني مي كنند معمولاً اتفاق مي افتد.
A بلي
B خير
     2.       در برخي موقعيتها سرخ مي شوم .
A بلي
B خير
     3.       اتاقي را دوست دارم كه با گل تزيين شده است .
A بلي
B خير
     4.       دوست دارم موهايم كوتاه باشد .
A بلي
B خير
     5.    بسياري از مردان ، وقتي خودشان در اتومبيل نشسته اند ، باطناً دوست ندارند زنشان رانندگي كند.
A بلي
B خير
     6.       به طور مرتب يك مجله فكاهي مي خرم
A بلي
B خير
     7.       آنچه ترجيح مي دهم موسيقي ……… است .
A سنتي
B روز
     8.          ورزشي كه بيشترين استعداد را براي آن دارم ………… است .
 ژيمناستيك
B رزمي
     9.       دوست دارم روي كاغذ رنگي برايم نامه بنويسم .
A بلي
B خير
   10.      ازبين اين دو حيوان ، …………… را بيشتر دوست دارم .
گربه
سگ
   11.      دوست دارم هر روز لباس عوض كنم .
A بلي
B خير
   12.      شيوه هديه دادن بايد متناسب با هديه باشد .
A بلي
B خير
   13.      خيلي جالب است كه آدم پيشرفتهاي ذهني كودكان را دنبال كند .
A بلي
B خير
   14.      دوست دارم در سمينارهاي مربوط به هنر معاصر شركت كنم
A بلي
B خير
   15.      بدون گذشت متقابل ، زندگي غيرقابل تامل مي شود .
A بلي
B خير
   16.   عينك داشتن زيبا نيست ، بنابراين ، قابل قبول است كه استفاده از آن نامنظم باشد.
A بلي
B خير
   17.      به ميل خودم براي دوستان نامه هاي بلند مي نويسم .
A بلي
B خير
   18.   اگر جنس مخالف ، در شغل من متخصص باشد ، حاضرم دستورات او را تحمل كنم .
A بلي
B خير
   19.      اكثر تصادفات بر اثر ……… است .
A سرعت زياد
B احتياط زياد
   20.      به طور كلي خوشحال كننده ترين هديه ……… است .
A يك جعبه شكلات
B  يك فندك
   21.      پيش از انتخاب چيزي كه مي خواهم هديه دهم ، مدتها ترديد مي كنم .
A بلي
B خير
   22.      در اجتماع جديد ، آشپزي كار مورد علاقه زنها نيست .
A بلي
B خير
   23.   به هنگام شركت در نمايشهاي غم انگيز ، انسانها تا اندازه اي بيش از حد گريه مي كنند .
A بلي
B خير
   24.      جالب است كه انسان به دقت مراقب اعمال خود باشد .
A بلي
B خير
   25.      من ، به طور مرتب ، خبرهاي مربوط به هنر و دكوراسيون را مي خوانم .
A بلي
B خير
   26.      نوعی از تمدن مي تواند با ……… تبيين شود .
A درجه آزادي زنان
B  سطح تكنيك
   27.      دوست دارم طالع خود را در روزنامه بخوانم .
A بلي
B خير
   28.      محبت ، بسياري از مشكلات را حل مي كند .
A بلي
B خير
   29.       به هنگام برخورد با خطر ، احساس لذت مي كنيد يا نفرت ؟
A لذت
B نفرت
   30.      اگر امكان داشته باشد ، در شغل خود ……… را انتخاب مي كنم .
A استقلال
 B امنيت
    31.   ايا وقتي با اشخاص بر خورد مي كنيد ، به طور غير ارادي ، جزييات لباس هاي آنها را مورد توجه قرار مي دهيد ؟
A بلي
B خير
    32.      از اين دو ويژگي ، كدام يك براي شما ارزش بيشتري دارد ؟
A قدرت
B  محبت
    33.      وقتي يك شئ را مي بينيد ، به كدام يك از دو مورد بيشتر فكر مي كنيد ؟
A استفاده كردن
B  لمس كردن
    34.      تهيه كدام نوع كلكسيون را مفيد يا خوشايند مي دانيد ؟
A تمبر
 اشيا زينتي
    35.       آيا به آساني تحت تاثير يك فيلم يا يك برنامه نمايشي قرار مي گيريد ؟
A بلي
B خير
    36.   وقتي قيافه خود را در آيينه مي بينيد ، اغلب تعجب مي كنيد ، بدون آن كه علت ظاهري داشته باشد ؟
A بلي
B خير
    37.      به نظر شما ، ورزش ، رقابتي ……… است ؟
A سرگرم كننده
B  بي فايده
    38.    وقتي موقعيت پيش مي آيد، ترجيح مي دهيد با دوستان خود راجع به چه چيزهايي حرف بزنيد ؟
A شعرنو
B  اتومبيل
    39.   براي هر كسي پيش مي آيد كه در برخورد با ديگران به شدت عصباني شود ، در اين حالت چه احساسي به شما دست مي دهد ؟
A يك لگد بزنيد
B  يك سيلي بزنيد
   40.      اگر خون ببينيد ناراحت مي شويد ؟
A خيلي
B  نه زياد
   41.      خواندن چه چيزي را دوست داريد ؟
A كتاب علمي
B  رمان
   42.   اگر مجبور شويد در اتاقي كه پنجره هايش پرده ندارند ، به طور دايم زندگي كنيد ، خيلي ناراحت مي شويد ؟
A بلي
B  اصلاً دقت نمي كنم
   43.      اگر صادقانه خود را تحليل كنيد ، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه ………
A خيلي مغرور هستيد
B  خيلي خود پسند هستيد
   44.      آيا خريدهاي شما كم و بيش در جهت ……… است ؟
A سودمندي اشيا
B  ظاهر اشيا
   45.      وقتي گرسنه مي شويد ………
A حتما بايد غذاي خوبي بخوريد
B  به غذاي ساده راضي مي شويد
توجه : مخصوص مردان
 
 
     46.   اگر قرار بود زندگي يكي از اين دو نفر را انتخاب كنيد ، كدام را ترجيح مي داديد ؟
A يك هنر پيشه مشهور
B  يك قهرمان ورزشي
     47.      احساس مي كنم كه در دوران كودكي و نوجواني خيلي به مادرم وابسته بودم .
A بلي
B خير
     48.      گاهي خواب ديده ام كه يك زن هستم .
A بلي
B خير
     49.      وقتي جوان تر بودم ، دوستانم ، اغلب مرا " جوجه آب كشيده " مي خواندند .
A بلي
B خير
     50.      در حالت تساوي بقيه شرايط ، آيا با زني ازدواج مي كرديد كه …… باشد .
A خوش پوش
B  داراي ويژگيهاي مادرانه
توجه : مخصوص زنان
 
 
     46.   اگر قرار بود زندگي يكي از اين دو نفر را انتخاب كنيد ، كدام را ترجيح مي داديد ؟
A يك زن نویسنده 
B  يك زن فیزیکدان
    47.  وقتی پدرم را با سایر مردها مقایسه می کنم ، می بینم که تعداد کمی از آن ها هوش پدرم را دارند.
A بلي
B خير
    48.      گاهي خواب ديده ام كه يك مردهستم .
A بلي
B خير
    49.      وقتي جوان تر بودم ، دوستانم می گفتند که مثل "پسرها" هستم ..
A بلي
B خير
    50.      در حالت تساوي بقيه شرايط ، آيا با مردیازدواج مي كرديد كه …… باشد .
A آرام
 حساس
 
 
ماخذ : روان شناسی شخصيت ، حمزه گنجی. نشر ساوالان