مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

آزمون اول : آیا شغل شما به عنوان مدیر یا تصمیم گیرنده ، منبع استرس است ؟

رویداد زندگی

بلی

خیر

1- آیا بی کار هستید یا احتمال دارد کارتان را از دست بدهید ؟    
2- آیا مسؤولیت مردان و زنانی را بر عهده دارید ؟    
3- آیا مسژولیت نتایج با شماست ؟    
4- آیا به طور دائم تصمیم می گیرید ؟    
 5- آیا در سازمان خود با اشخاص دیگر رقابت دارید ؟    
 6- آیا سازمان شما با سازمان های دیگر رقابت دارد ؟    
 7- آیا سازمان شما ،به تازگی تغییراتی یافته است: اخراج ها، گسترش و افزایش مشاغل ، تغییر محل، تغییر در مسؤولیت ها، تعویض مسؤولیت ها و . . .    
 8- آیا مجبور هستید همیشه درآمد خوبی داشته باشید ؟    
9- آیا هر روز بیش تر از 10 ساعت کار می کنید ؟    
 10- آیا کار شما اجازه می دهد که پیش بینی هایی به عمل آورید ؟    
 11- آیا به طور دائم باید اختلاف های زیر دستان را حل کنید ؟    
 12- آیا در اکثر مواقع باید ارتباط برقرار کنید ، جلسه تشکیل دهید و گروه هایی به وجود آورید ؟    
 13- آیا به طور دائم باید وقت خود را تنظیم کنید ؟    
 14- آیا باید ضرب العجل ها را رعایت کنید ؟    
 15- آیا در اکثر مواقع باید بین شهرها مسافرت کنید (بیشتر از یک بار در هفته) ؟    
 16- آیا به زور دائم باید تغییرات آب و هوا را تحمل کنید(بیش از یک بار در ماه) ؟    
 17- آیا باید به فکر غذای دیگران باشید ؟    
 18- آیا مجبورید با افراد سیگاری کار کنید یا خود سیگار می کشید ؟    
 19- آیا کار شما طوری است که باید به طور کامل سرمایه گذاری کنید یا به طور کامل وقت بگذارید؟    
 20- آیا به طور مرتب از تعطیلات تابستانی استفاده می کنید ؟    
 21- آیا کار مانع می شود که زندگی خانوادگی داشته باشید ؟    
 22- آیا محل کار از محل سکونت شما دوراست ( بیشتر از نیم ساعت رفت و آمد) ؟    
 23- آیا مجبورید هر روز مسیر طولانی و پر زحمتی را طی کنید ؟    
 24- آیا پر زحمت بودن مسیر به خاطر ازدحام جمعیت است ؟    
 25- آیا کارهای افتخاری نیز انجام می دهیدیا در خارج از سازمان نیز مسؤولیت دارید ؟    
 26- آیا در حال حاضر از نظر مالیات تحت فشار هستید    
 27- آیا از طرف بالا دستی ها اذیت می شوید .    

 28- آیا شما با مشتری ها تماس دا ئمی دارید ؟

   
 29- آیا از نظر شغلی خیلی سریع پیشرفت کرده اید ؟    
 30- آیا شغل شما ارزش خود را ازدست داده است ؟    
 31- آیا احساس می کنید که به اندازه کافی کار ندارید ؟    
 32-  آیا اتفاق می افتد که کار برای شما کسل کننده باشد ؟    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان