سرنوشت شما دست کیست ؟

مقیاس رفتار شخصی ؟ 30 سوال

internal- external lous of control

Collins‚ Barry
عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید .
1= کاملا مخالف      2= مخالف       3= ممتنع      4= موافق       5=کاملا موافق
1- من بیشتر بر اساس معیارهای دیگران زندگی می کنم .
2- برای همسازی با دیگران و مورد علاقه واقع شدن ، فقط کاری را انجام می دهم که دیگران از من انتظار دارند .
3- برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تظاهر می کنم ، وگرنه می دانستم آن طور که وانمود می کنم نیستم .
4- برای جلب رضایت دیگران ، عقاید و یا شیوه انجام کارهایم را تغییر می دهم .
5- از ترس این که مبادا چیزی بگویم یا کاری بکنم که دیگران دوست ندارند ، باید در مجالس و محافل مراقب باشم .
6- در کلاس یا گروه ، عقیده خود را ابراز نمی کنم زیرا می ترسم دیگران مرا یا عقیده ام را نپسندند .
7- به حاطر این که دوستانم فکر نکنند که با آنها تفاوت دارم (یا متفاوت از آنها فکر می کنم ) ، در جمع ساکت می مانم یا دروغ های کوچکی می گویم .
8- بر بسیاری از جنبه های رفتاری ام ، کنترل اندکی دارم .
9- اغلب اوقات ، میل و خواسته ام ربطی به کاری که انجام می دهم یا چیزی که می گویم ندارد .
10- در انجام امور مشکل دارم زیرا غالبا با امیال و خواسته هایم در تعارض هستند .
11- همیشه آن چه را که توصیه می کنم ، به کار می بندم .
12- من اساسا در پیاده سازی طرح هایم ، موفق هستم .
13- هرگز چیزی نمی گویم که برخلاف عقیده ام باشد .
14- ضوابط رفتاری مخصوص به خودم را دارم و دقیقا بر اساس آنها عمل می کنم .
15- همه رفتارهای فرد باید در جهت دست یابی به چند هدف شخصی معین باشد .
16- بهترین شیوه این است که همیشه حقیقت را بگویی .
17- حتی در زمینه هایی که اطلاعات اندکی دارم ، می توانم سخنرانی های فی البداهه انجام دهم.
18- احتمالا هنرپیشه خوبی هستم زیرا می توانم هر نقشی را بازی کنم .
19- در تغییر رفتارم برای افراد یا موقعیت های متفاوت مشکلی ندارم .
20- در مباحث غیر رسمی ، اغلب از یک موضع بی طرفدار حمایت می کنم تا افراد را وادار کنم در مورد حرف هایشان بهتر فکر کنند .
21- فقط می توانم از ایده هایی که جدا به آنها اعتقاد دارم ، دفاع کنم .
22- فکر می کنم پیش بینی رفتار دیگران بسیار دشوار است .
23- بسیاری از رفتارها قابل پیش بینی نیستند .
24- برخی از کارهایی که دوستانم تصمیم به انجام آن می گیرند ، برای من بسیار تعجب آور است .
25- حتی پس از این که فردی را به خوبی شناختم ، بازهم اغلب رفتار او به نظرم عجیب خواهد آمد .
26- معمولا خوب می دانم که دریک وضعیت خاص ، چگونه رفتار کنم .
27- معمولا می دانم دوستانم چه کار خواهند کرد .
28- فکر می کنم بسیاری از افراد ، تا حدود زیادی قابل پیش بینی هستند .
29- بعد از این که فردی را خوب شناختم ، معمولا می توانم حدس بزنم که چگونه رفتار خواهد کرد .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.