زندگی شخصی ، منبع استرس

\آیا زندگی شخصی شما منبع استرس است ؟
سوال
بلی
خیر
1.     آیا در آستانه طلاق یا جدایی هستید ؟
 
 
2.     آیا با همسر خود اختلاف دائمی دارید ؟
 
 
3.     آیا بر خلاف میل باطنی خود ، تنها زندگی می کنید و ناراحت هستید ؟
 
 
4.     آیا از نظر عاطفی احساس خلا می کنید ؟
 
 
5.     آیا همسر شما دشواریهای شغلی دارد ؟
 
 
6.     آیا فرزندان شما ، از نظر تحصیل یا شغل ، موجب نگرانی شما هستند ؟
 
 
7.     آیا والدین شما ، از نظر شغل یا سلامت موجب نگرانی شما هستند ؟
 
 
8.     آیا فرزندان یا همسر شما از نظر سلامت مشکل دارند؟
 
 
9.     آیا با والدین خود اختلاف های شدید داشته یا دارید ؟
 
 
10. آیا با فرزندان خود تعارض دارید؟
 
 
11. آیا به بیماری مزمن گرفتارهستید، به طوری که شما را رنج می دهد یا ممکن است معلول کند؟
 
 
12.آیا فعالیت های فرهنگی منظم دارید؟
 
 
13.آیا سرگرمی های منظم دارید ؟
 
 
14.آیا نگرانی های اقتصادی دارید؟
 
 
15.آیا از زندگی شهری بیزار هستید ؟
 
 
16.آیا در محیط آلوده زندگی می کنید ؟
 
 

 

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصی . نشر ساوالان

   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.