پاداش دو سال

دو سال از به راه اندازی این پایگاه گذشت . بین 500 تا 1000 نفر  در روز _گاهی بیشتر _ سری به این پایگاه می زنند . اگر حتی برای یک نفر از بازدید کنندگان مفید باشد .گمان دارم کاری برای افراد علاقمند انجام داده ام .

نگران و در اندیشه نیستم که چرا منبع و ماخذ معرفی کرده ام و چرا کیسه نیاندوخته ام . بزرگترین و ارزنده ترین پاداش را گرفته ام ، آنهم تسهیل کار برای یک هم وطن ... حتی تفکر به آنهم برایم لذت بخش است.
حتی وقتی که  این گمان ایجاد می شود که کسی یا جایی به سفره ای برای کسب درآمد دست یافته باشد . باز هم جای خرسندی دارد . مگر نه این است که هدف اشاعه و گسترش است . پس بازهم جای خوشحالی است .

دعای خیر و آرزوی بهروزی برای همه شما

آرین آرانی