سنجش نگرش معنوی

سنجش نگرش معنوی
شهریار شهیدی و سعیده فرج نیا (1391)
Spiritual Attitude Scale
Sh. Shahidi. And S. Farajnia (2012)
1.     با مشاهده جهان خلقت متحیرمی‌شوم.
2.     به جستجوکردن و پرسیدن سوالات بنیادی و اساسی زندگی و هستی علاقه دارم.
3.     همیشه احساس می‌کنم خداوند ناظر اعمال من است.
4.     تمایل دارم با دیگران رابطه‌ای همراه با همدلی ومحبت برقرارکنم.
5.     در برابر انجام کارهای خوب، انتظاردریافت پاداش از خداوند را دارم.
6.     همیشه در برابر زندگی که دارم شکرگذار هستم.
7.     نیایش و راز و نیاز با خدا برایم لذت بخش است و پس از عبادت احساس آرامش می کنم.
8.     در مقابل انسان بودن خود احساس وظیفه و مسئولیت می‌کنم.
9.     حضورملکوتی و الهی خداوند در جهان را باور دارم.
10.معنویت وانسانیت را دو مقوله جدا از هم می‌دانم.
11.از خدمت کردن به دیگران بدون چشمداشت لذت می‌برم.
12.توانایی ایستادگی دربرابرجمع و هم رأی نشدن با عامه مردم درصورت مخالفت با اصول اعتقادی و اساسی زندگی را دارم.
13.در صورت احساس نا امیدی خدا را فراموش نمی‌کنم.
14.درمقابل تغییرات دنیا آسیب‌پذیر نمی‌باشم چون معتقدم دنیا درحال تغییراست و توانایی انعطاف‌پذیری را دارم.
15.کار را فقط وسیله‌ای برای کسب مادیات (پول،مقام،شهرت،اعتبار...) می‌دانم.
16.در هنگام مواجه با مشکلات به معنی وحکمت آنها توجه می‌کنم.
17.زندگی خود را درراه خدمت به خداوند قرارمی دهم.
18.افکار و اعمالم را کنترل می‌کنم و سعی می کنم برای بهبود و تکامل خود بکوشم.
19.مهر و محبت خدا را نسبت به خودم، چه مستقیم و چه به واسطه دیگران احساس می‌کنم.
20.معتقدم حق دارم، هرکاری راکه درآن توانایی دارم انجام دهم.
21.در مواجهه با مشکلات علاوه برسعی و تلاش به دعا و نیایش هم می‌پردازم.
22.حس می‌کنم ارتباط قوی با خداوند دارم.
23.به دنبال شناسایی و ایجاد تغییردرباورهای غلط هستم.
24.توانایی دوست داشتن و بخشش دیگران راجدا از جنس،نژاد و ملیت دارم.
25.ترس از خدا،یکی از مهم‌ترین دلایل من برای پرستش اوست.
26.اساسا هرچه در دنیاوجود دارد را نشانه‌ای ازوجود و حضورخداوند می‌بینم و درک می‌کنم.
27.با کسی که به کمک و حمایتش می‌روم نوعی ارتباط روحی و معنوی برقرار می‌کنم.
28.درطول شبانه روز لحظاتی را صرف توجه به خودم با حضورخداوندمی کنم.
29.معنا وتأثیرمراحل گذشته زندگی خود را درمرحله کنونی و آینده زندگی ام درک می‌کنم.
30.معتقدم چیزی برای ازدست دادن ندارم چون خداوندمالک واقعی همه چیزاست.
31.رسیدن به سعادت وکمال را درسایه توجه به معنویات می‌دانم.
32.معنا و حکمت اعمال مذهبی را درک می‌کنم و عمل به آنها را وسیله‌ای برای رسیدن به رشد معنوی می‌دانم.
33.جدا از اعتقادات شخصی خودم درهمه مذاهب الهی، جنبه‌هایی ازحقیقت را می‌بینم و به دنبال درک مردم در غالب این الگوها هستم.
34.در زندگی به دنبال عمل براساس خواست خداوند و جلب رضایت او هستم.
35.حس می‌کنم به لحاظ معنوی فردی تأثیرگذار بر انسان‌ها و محیط اطرافم هستم.
36.توانایی بیان کردن اشتباهاتم را درموقعیت‌های مختلف دارم.
37.همواره صرف نظر از پیشامدها و رویدادها با اطمینان به حمایت خداوند با یک آرامش درونی رفتار می‌کنم.
38.احساس می کنم درشادی و آرامش روانی اطرافیانم سهیم هستم.
39.زندگی‌ام بامعنا و همراه با احساس ارزشمندی و هدفمندی است.
40.به آداب و رسوم و تاریخ به عنوان یک منبع موثق برای تفکر توجه دارم.
41.براساس توانایی‌ها، پایداری‌ها و ویژگی‌های درونی انسانی خودم احساس امنیت می‌کنم.
42.به خاطر توجه به خواست و رضایت خداوند در درون خود احساس رضایت و آرامش می‌کنم.
43.علی رغم همه بدی‌ها،اعتقاد به بهترشدن دنیا و پایانی خوش و سرشار از معنویت دارم.
شرح سایت روان سنجی: پدید آورندگان در گزارش پژوهشی خود، ابراز می دارند که 19 گویه را از پرسشنامه "عبدالله زاده 1388" گرفته اند. دو عامل نگرش معنوی، توانایی معنوی شناسایی کرده اند. برای آگاهی بیشتر با پدید آورندگان ارتباط برقرار فرمایید.
اعتبار: همسانی درونی 0.91
نمره گذاری
کاملاموافقم، موافقم، تاحدودي موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم
نمره گذاری گویه های 5، 10، 15، 20، 25 وارون است.
چگونگی دستیابی
شهیدی. شهریار و فرج نیا. سعیده،. (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش نگرش معنوی . روان شناسی و دین. 5(3)؛ 97-115.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.