پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر
Porter's Organizational Commitment Questionnaire
لطفا میزان توافق خود را در مورد هر سوال [ عبارت] با گذاردن علامت ضربدر در هر یک از ستون های زیر، مشخص فرمایید.
1= بسیار مخالفم ... 2= نسبتا مخالفم ...3= کمی مخالفم  ... 4= نظری ندارم ... 5= کمی موافقم ... 6= نسبتا موافقم ... 7= بسیار موافقم
1.     من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیش از آنچه که معمولا از من انتظار می رود، تلاش کنم.
2.     من سازمان محل کار خود را نطد دوستانم به عنوان بهترین سازمان معرفی می کنم.
3.     من نسبت به سازمان محل کار خود، احساس وفاداری کمی دارم.
4.     برای ادامه کار در این سازمان، هر نوع وظیفه ای را که به من محول شود، می پذیرم.
5.     ارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند.
6.     من افتخار می کنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم.
7.     من می توانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم. به شرط آن که کارش مشابه همین کارم باشد.
8.     من موفقیت شغلی خود را واقعا مرهون و الهام گرفته از این سازمان می دانم.
9.     ترک این سازمان تغییر خیلی کمی در اوضاع کنونی من ایجاد می کند.
10.من بی نهایت خوشحالم که از بین سازمانهای دیگر، این سازمان را برای کارکردن انتخاب نموده ام.
11.ماندن دائمی در این سازمان ، چیز زیادی عاید من نمی کند.
12.من غالبا با خط مشی های سازمان در مورد امور مهم کارکنانموافق نیستم.
13.من واقعا نسبت به سرنوشت این سازمان حساس هستم.
14.نسبت به کار کردن در این سازمان حساس هستم.
15.تصمیم به کارکردن در این سازمان برای من اشتباه محض بوده است.
 
ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.