تنظیم هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 17
تنظیم هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
17th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد
_____ 1. این فرد می تواند در زمان های سخت و استرس زا دیگران را آرام کند و به آن ها قوت قلب بدهد.
_____ 2. این فرد در سرحال کردن کسی که غمگین است ، مهارت ندارد.
_____ 3. این فرد می تواند با کسی که عصبانی است منطقی صحبت کند.
_____ 4. وقتی دیگران دلسرد هستند، این فرد به خوبی می تواند دوباره به آن ها انگیزه دهد.
_____ 5. تلاش های این فرد برای آرام کردن اوضاع کا را بدتر می کند.
_____ 6. این فرد نمی داند در موقعیت های هیجانی چه بگوید یا چکار بکند.
_____ 7. وقتی یکی از دوستان افسرده است ، این فرد می تواند حال او را بهتر کند.
_____ 8. این فرد باید توانایی خود را در آرام کردن افراد هیجانی تقویت کند.
_____ 9. این فرد می تواند به دیگران انگیزه بدهد.
_____ 10. این فرد نمی تواند در مقابل افراد عصبانی واکنش مناسب نشان دهد.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.