آشفته می شوم

آنهایی که بیش از سی سال دارند، "محمد تقی جعفری" آن فرهیخته دانشمند را به خاطر می آورند.
در دانشگاه تهران سخنرانی داشت: با آن لجهه ترکی (آذری) شیرینش می گفت: من اگر امروز بروم پشت در اتاق جراحی و بگویم چنین و چنان، چند نفر را می آورند که این مجنون را به تیمارستان ببرید. وای بر علوم انسانی که همه در آن وارد می شوند و همه صاحب نظرند! (نقل به مضمون بود وگرنه آن کلام گویا با واژگانی پرمایه او کجا و نوشته من کجا)
گرانمایه ای می گفت: بی سواد از کم سواد کم خطر تر است که این یکی نمی داند و آن یکی خود را دارنده نظر می داند.
بر خود نگریستم، مگر نه آن که درباره اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و ... نظر می دهم؟
اندیشیدم که آشپز نیستم و آشپزی نمی دانم، اما می توانم بدون ادعا، بگویم شور بود یا کم نمک، طعمی اضافه یا کم داشت.
اندیشیدم که بخشی از نظر من، ناشی از سلیقه، گرایش، انگیزه ها و ... است، می توانم بگویم، ولی اجازه ندارم داوری ارزشی کنم، می توانم بگویم ولی ادعای این است و جز این نیست نمی توانم داشته باشم. می توانم بگویم و باید تاب پاسخ دادن آگاه تر از خود را داشته باشم.
اگر تاب شنیدن نداشته باشم، یعنی مشکل از من است. حتی اگر کودکی چهارساله بگوید: "برو بابا!!!" (چه مصیبت بزرگی است این).

با همه بیزاریم از برنامه های تلویزیونی، بحث ها را پی می گیریم، خواه شبکه ایرانی باشد، خواه خارجی.
این میمانان، مجریان آنچنان سخن می گویند که چنین است و چنان، و هر که جز این اندیشه کند، چنین نام دارد. [ناسزاها را مودبانه می فرمایند].

گمان نمی کنم این ویژگی را اعتماد به نفس بگویند.

یادگرفتم: من که پس از سی و چند سال حتی در زمینه روان سنجی هم نوسوادم ، پس تاب و توان شنیدن نقد را داشته باشم. بدانم که این نظر من است با همین بضاعت. نظر من می تواند اشتباه باشد، حتی در رشته و گرایش خودم.

یاد گرفتم که هرگاه برآشفته شوم، نشانه کم مایگی من است. (بین خودمان بماند زیاد برآشفته می شوم)
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.