مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر
mbahrani@shirazu.ac.ir
Harter's classroom affect and motivational scale
پاسخ آزمودنی ها در یک طیف 5 درجه ای لیکرت ( 1= هیچ وقت الی 5= تقریبا همیشه) ثیت می شود.
1-      در کلاس سوال می کنم زیرا می خواهم چیزهای جدیدی یاد بگیرم .
2-      دوست دارم بفهمم چطور می توانم کارهای درسی ام را بدون کمک دیگران انجام دهم.
3-      علاقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم.
4-      من برای این درس می خوانم که معلم می خواهد.
5-      وقتی چیزی را زود نمی فهمم از معلم می خواهم جواب را به من بگوید.
6-      دوست دارم در مدرسه تا می توانم یاد بگیرم
7-      من تمرین و کارهای اضافی می کنم چون درباره مطالب مورد علاقه ام می توانم چیزهایی یاد بگیرم.
8-      وقتی بعضی از مطالب را فورا نمی فهمم ترجیح می دهم آن ها را با تلاش خودم بفهمم.
9-      می خواهم فقط چیزهایی را در مدرسه یاد بگیرم که مجبورم.
10-   کارهای مدرسه را چون معلم می گوید انجام می دهم.
11-   میل دارم از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند.
12-   دوست دارم سراغ تکالیف تازه ای که مشکل تر است بروم.
13-   برای این مطالب را می خوانم که به موضوع آن ها علاقه دارم.
14-   وقتی اشتباهی می کنم دلم می خواهد خودم پاسخ درست را پیدا کنم.
15-   تکالیف دشوار را دوست ندارم چون مجبورم سخت کار کنم.
16-   روی مساله ها به این خاطر کار می کنم که مجبور هستم.
17-   وقتی اشتباهی می کنم دوست دارم از معلم بپرسم چگونه جواب درست را پیدا کنم.
18-   آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن آن ها مرا سخت به فکر کردن وادار می کند.
19-   کارهای درسی را برای این انجام می دهم تا مطالب زیادی که می خواهم بفهمم پیدا کنم.
20-   اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.
21-   من کار آسان را دوست دارم تا مطمئن باشم می توانم آن را انجام دهم.
22-   من از معلم سوال می کنم چون می خواهم به من توجه کند.
23-   اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم از معلم تقاضای کمک می کنم.
24-   من مسائل دشوار را دوست دارم چون از حل آن ها لذت می برم.
25-   من واقعا سخت کار می کنم چون می خواهم چیزهای جدیدتری یاد بگیرم.
26-   مایلم تکالیفم را بدون کمک دیگران انجام دهم.
27-   دوست دارم به تکالیفی بپردازم که نسبتا آسان است.
28-   دلم می خواهد در برنامه ریزی کارهای بعدی معلم به من کمک کند.
29-   به تکالیف دشوار درسی علاقه دارم چون جالب ترند.
30-   روی مساله ها کار می کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آن ها را حل کنم.
31-   درس هایی را دوست دارم که یادگیری جواب آن ها نسبتا آسان است.
32-   دلم می خواهد از معلم بپرسم چگونه باید تکالیف درسی را انجام داد.
33-   به کارهای سخت علاقه دارم چون توانایی های خودم را می توانم آزمایش کنم.
بحرانی ، محمود . بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 5 / شماره یک . 1388 . صفحات 50-72
نظر سایت روانسنجی : الف : آقای بحرانی پیشنهاد کرده اند که سوال 3 به صورت مثبت مطرح شود . ب: به نظر می رسد برای دروسی چون ادبیات و تاریخ ، برخی از گویه ها چون : 16 و 24و30 در مورد واژه مساله نیازمند بازنگری باشند .
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.