شاخص رضایت زناشویی

شاخص رضایت زناشویی
والتر دبلیو . هودسن
Index of Marital Satisfaction (IMS)
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از ازدواج خودتان ساخته شده است . هدف از این پرسشنامه امتحان کردن نیست ، لذا جواب صحیح و غلط ندارد . بنابراین خواهشمند است سعی کنید این سؤالات را با گذاشتن یکی از اعداد زیر در مقابل آن هرچه بادقت تر و دقیق تر پاسخ دهید .
1= هیچگاه 2= خیلی بندرت 3= نسبتا کم 4= گاهی اوقات 5= نسبتا زیاد 6= اکثراوقات 7=همیشه
1) همسرمن به قدر کافی محبت دارد .
2) همسرم با من بد رفتار می کند .
3) همسرم واقعا به من اهمیت می دهد .
4) اگر قرار باشد دوباره انتخاب کنم ، احساس می کنم همسر فعلی ام را انتخاب نمی کنم.
5) احساس می کنم که می توانم به همسرم اعتماد کنم .
6) احساس می کنم رابطه ما در حال از هم پاشیدن است .
7) همسرم واقعا مرا درک نمی کند .
8) احساس می کنم ما رابطه خوبی داریم .
9) من و همسرم رابطه خوب و خوشی داریم .
10) زندگی مشترک ما کسالت آور است .
11) من و همسرم در کنار هم بسیار خوش هستیم .
12) همسرم به من اطمینان ندارد .
13) رابطه ما بسیار صمیمانه است .
14) احساس می کنم ، که نمی توانم به همسر خود تکیه کنم .
15) احساس می کنم ما علایق مشترک چندانی نداریم .
16) ما اختلاف نظرها و بگو مگوهای خودمان را خیلی خوب به انجام می رسانیم .
17) من و همسرم مسائل مالی را خیلی خوب حل و فصل می کنیم .
18) احساس می کنم هرگز نمی باید با همسرم ازدواج می کردم .
19) من و همسرم خیلی خوب با هم کنار می آییم .
20) رابطه ما خیلی با ثبات است .
21) همسرم مایه آرامش واقعی من است .
22) احساس می کنم که همسرم دیگر برایم اهمیت ندارد .
23) احساس می کنم آینده رابطه ما درخشان است .
24) احساس می کنم رابطه ما تهی و بی محتواست .
25) احساس می کنم هیچ هیجانی در رابطه ما نیست .

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.