پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
Innovative Behavior Questionnaire
این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید.
1= کاملا مخالف ... 2= مخالف ...3= متوسط ... 4= موافق ... 5= کاملا موافق
1. در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن آوری ، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید و سازنده ای را ارائه می دهد.
2. اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد.
3. اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد.
4. در جستجو و تامین بودجه و امکانات لازم برای اجرای اندیشه های جدید می باشد.
5. برای اجرای اندیشه های خود، طرح و برنامه های مناسب را به کار می گیرد.
6. خلاق و نو آور است.
7. به طور کلی ، به خلاقیت و نوآوری، بسیار علاقه مند است.
8. تجربه نشان می دهد که می تواند از امکانات موچود در جهت نو آوری استفاده کند.

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.
در دستورالعمل ابتدایی توسط پایگاه تغییراتی داده شده است.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.