ارزیابی دگرگونی ها زندگی - هولمز و راهه

مقیاس هولمز راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

«مقیاس استرس»

موقعیت های زیر را یک به یک بخوانید ، دگرگونی های زندگی خود را در دوازده ماه گذشته و امتیازهای مربوط به آن ها را علامت بزنید .

موقعیت امتیاز پاسخ
1- فوت همسر 100  
2- طلاق 73  
3- جدایی از همسر 65  
4- زندانی شدن 63  
5- فوت یکی از اعضای خانواده 63  
6- زخمی یا بیمار شدن 53  
7- ازدواج 50  
8- از دست دادن کار  47  
 9- آشتی با همسر 45   
 10- بازنشستگی 45   
 11- تغییر در سلامتی یکی از اعضای خانواده 44   
 12- حاملگی 39   
 13- مسائل جنسی 39   
 14- ورور عضو جدید به خلنواده 39   
 15- تغییر در کار 39   
 16- تغییر در مضعیت اقتصادی 38   
 17- تغییر در تعداد درگیری ها با همسر 35   
 18- وام مهم مسکن 32   
 19- ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وام دیگر 30   
 20- تغییر در مسؤولیت های زندگی 29   
 21- رفتن یک فرزند از خلنه 29   
 22- اختلاف با والدین همسر 29   
 23- تحقق یافتن برنامه های شخصی سطوح بالا 28   
24- شروع مجدد یا قطع کار همسر  26   
 25- شروع یا پایان تحصیلات 26   
 26- تغییر در شرایط زندگی 25   
 27- تجدید نظر در عادات شخصی 24   
 28- مساله با والدین 23   
 29- تغییر در ساعات یا شرایط کار 20   
 30- تغییر محل سکونت 20   
 31- تغییر محل تحصیل 20   
 32- تغییر در سرگرمی ها 19   
 33- تغییر در فعالیت های مذهبی 19   
 34- تغییر در فعالیت های اجتماعی 18   
 35- وام کوچک خرید خانه یا . . . 17   
 36- تغییر در ساعات خواب 17   
 37- تغییر در تعداد دورهم جمع شدن های خانوادگی 16   
 38- تغییر در عادات غذایی 15   
 39- گذراندن تعطیلات تابستانی 13   
 40- شرکت در جشن های نوروزی 12   
 41- خلاف کاری های جزیی 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.