SCL90-R

چک لیست نشانه های اختلالات روانی
پرسشنامه SCL –90-R
 Symptom Chek List - 90- Revised
اين پرسشنامه شامل 90 سئوال است . خواهشمند است هر يك از سئوالات را به دقت بخوانيد ونظر خود را در پاسخنامه با علامت ( * ) مشخص كنيد .
 
==========================================================
 
1-   آيا از هفته گذشته تا به امروز سر دردهائي داشته ايد ؟
2-   آيا بي جهت دلشوره داريد و توي دلتان مي لرزد ؟
3-   آيا افكار مزاحمي كه دوست نداريد مرتبا وارد سر شما مي شوند كه ولتان نكنند ؟ ( منظور افكار مزاحم و تكراري )
4-آيا ضعف مي كنيد و سرتان گيج مي رود ؟
5-آيا علاقه خود را نسبت به فعاليت ها و لذت هاي جنسي از دست داده ايد ؟
6-آيا ايراد گير هستيد ؟
7-آيا فكر مي كنيد كه اختيار فكرهاي شما به دست ديگران است يعني افكار شما را ديگران كنترل مي كنند و يا با دستگاه هائي از راه دور مغز يا فكر شما را در اختيار خود دارند ؟
8-آيا احساس مي كنيد بخاطر بيشتر گرفتاريهاي شما ديگران را بايد سرزنش كرد ؟
9- آيا فراموش كار شده ايد ؟
10-آيا از ريخت و پاشيدگي ها در اطراف و سر سري گرفتن هاي ديگران ناراحت مي شويد ؟
11-آيا زود دلخور و عصباني مي شويد ؟
12- در هفته گذشته تا امروز در ناحيه قلب يا سينه احساس دردهائي داشته ايد؟
13- آيا از رفتن به جاهاي وسيع و يا كوچه و بازار مي ترسيد ؟
14- آيا در هفته گذشته تا امروز خودتان را كم قوه حس مي كنيد و يا كند شده ايد ؟
15- آيا فكر اينكه به زندگيتان خاتمه بدهيد به سرتان آمده است ؟
16- آياصداهائي به گوش شما مي رسد كه ديگران آنها را نمي شنوند ؟
17- آيا لرزش داريد ؟
18- آيا احساس مي كنيد كه به بيشتر مردم نمي توان اعتماد كرد ؟
19- آيا بي اشتها شده ايد ؟
20- آيا زود به گريه مي افتيد ؟
21- آيا در برابر جنس مخالف احساس ناراحتي مي كنيد و خجالت مي كشيد ؟
22- آيا احساس مي كنيد طوري گير افتاده ايد كه نه راه پس داريد و نه راه پيش ؟
23- آيا ناگهان و بدون هيچ علتي مي ترسيد ؟
24- آيا ناگهان آنچنان از كوره در مي رويد كه نمي توانيد جلوي خودتان را بگيريد ؟
25- آيا مي ترسيد تنها از خانه بيرون برويد ؟
26- آيا خود را براي هر چيزي سرزنش مي كنيد ؟
27- آيا پشت درد داريد ؟
28- آيا احساس مي كنيدكه كارهايتان پيشرفت نمي كند مثل اينكه گره در كارتان افتاده باشد ؟
29- آيا احساس تنهايي مي كنيد ؟
30- آيا احساس غمگيني مي كنيد ؟
31- آيا براي هر چيز كوچكي زياد دل نگران مي شويد ؟
32- آيا نسبت به همه چيز بي علاقه شده ايد ؟
33- آيا هميشه احساس ترس مي كنيد ؟
 34- آيا زود مي رنجيد ؟ آيا حساس و زود رنج شده ايد ؟
35- آيا ديگران از فكر هاي شما بدون اينكه به آنها بگوييد با خبر مي شوند ؟
36- آيا فكر مي كنيد كه ديگران حرف شما را نمي فهمند و يا درد شما را حس نمي كنند ؟ ( توضيح اينكه : با شما همدردي نمي كنند ).
37- آيا فكر مي كنيد كه رفتار مردم نسبت به شما غير دوستانه است ؛ يا آنكه شما را دوست ندارند ؟
38- آيا براي اينكه كارها را درست انجام بدهيد مجبور هستيد خيلي آهسته كار كنيد ؟
39- آيا قلبتان تند مي زند ؟ طپش دارد ؟
40- آيا درهفته گذشته تا امروز حال تهوع يا دل آشوبي داسته ايد ؟
41- در ميان كساني كه مثل شما هستند احساس مي كنيد از آنها كمتر هستيد ؟
42- آيا در عضلاتتان احساس كوفتگي مي كنيد ؟
43- آيا احساس مي كنيد كه ديگران شما را زير نظر دارند و يا درباره شما با ديگران حرف مي زنند ؟
44- آيا دير خوابتان مي برد ؟ خواب رفتن برايتان مشكل است ؟
45- وقتي كاري را انجام مي دهيد آيا مجبور هستيد آن را چند بار تكرار كنيد تا مطمئن شويد آن را درست انجام داده ايد ؟ ( مثلا در را چند بار امتحان كنيد تا مطمئن شويد كه بسته است )
46- آيا تصميم گرفتن برايتان مشكل است ؟
47- آيا از مسافرت با اتوبوس يا قطار يا هر وسيله نقليه عمومي ديگر مي ترسيد ؟
48-آيا دچار تنگي نفس شده ايد ؟ ( نمي توانيد راحت نفس بكشيد )
49- آيا ناگهان احساس مي كنيد كه گر گرفته ايد ( داغ شده ايد ) و يا يخ مي كنيد ؟
50- آيا مجبور هستيد بعضي كارها را نكنيد و يا بعضي جاها نرويد يا دست به بعضي چيزها نزنيد براي اينكه از آنها بي دليل مي ترسيد ؟ ( كارها يا جاهايي يا چيزهايي كه ديگران از آن نمي ترسند )
51- آيا اتفاق مي افتد حس كنيد كه نمي توانيد فكر بكنيد مثل اينكه سرتان از فكر خالي است ؟
52- آيا قسمت هايي از بدنتان خواب مي رود يا گزگز ( سوزن سوزن ) مي شود ؟
53 - آيا گاهي احساس مي كنيد كه چيزي راه گلويتان را گرفته است ( مثل اينكه بغض گلو يتان را گرفته باشد ؟)
54- آيا نسبت به آينده نا اميد هستيد ؟
55- آيا وقتي كاري را انجام مي دهيد برايتان مشكل است كه تمام حواستان را جمع آن بكنيد ؟
56- آيا در بعضي قسمتهاي بدنتان احساس ضعف مي كنيد ؟
57- آيا عصبي ( كم تحمل ) هستيد و زود از جا در مي رويد ؟
58- آيا در دستها و پاهايتان احساس سنگيني مي كنيد ؟
59- آيا فكرهاي زيادي درباره مرگ و مردن داريد ؟
60- آيا پرخوري مي كنيد ؟
61- آيا وقتي توجه مردم به شما است يا درباره شما در حضور خودتان حرف مي زنند ناراحت مي شويد ؟
62- آيا بعضي وقت ها حس مي كنيد فكر هايتان مال خودتان نيست يا آنها را توي سرتان گذاشته اند ؟
63- آيا حس مي كنيد كه ميل شديدي به كتك زدن و آسيب رساندن به ديگران داريد؟
64- آيا صبح ها زودتر از آنچه كه عادت داشته ايد بيدار مي شويد و ديگر خوابتان نمي برد ؟
65- آيا خود را مجبور به تكرار بعضي كارها مانند شستن ؛ شمردن يا دست زدن به چيزهايي مي بينيد ؟
66- آيا بد خواب هستيد ؟ ناراحت مي خوابيد ؟
67-آيا گاهي حس مي كنيد كه دلتان مي خواهد چيزي را پرت كنيد ؛ خرد كنيد ؛ بشكنيد ؟
68- آيا فكر ها و عقيدها ي مخصوص به خودتان را داريد كه هيچكس ديگري آنها را قبول ندارد ؟
69- آيا وقتي با ديگران هستيد زياده از حد در فكر و رفتارتان مراقب هستيد كه مبادا كاري كنيد كه آبرويتان برود ؟ ( مبادا خطائي از شما سر بزند ).
70- آيا وقتي در جمع مردم هستيد احساس ناراحتي و غريبگي مي كنيد مثل اينكه با آنها فرق داريد يا اينكه از آنها خجالت مي كشيد ؟
71- آيا انجام هر كاري به نظرتان مشكل و پر زحمت مي آيد ؟
72- آيا نا گهان دچار هول شديد و وحشت زدگي مي شويد ؟
73- آيا در بين جمعيت از اينكه چيزي بخوريد و يا بياشاميد ناراحت مي شويد ؟
74- آيا زيادي درگير مي شويد و جرو بحث مي كنيد ؟
75- آيا وقتي تنها مي مانيد مضطرب مي شويد ؟ مي ترسيد ؟
76- آيا ديگران قدر و قيمت شما را نمي دانند ؟
77- آيا در ميان جمع هم خود را تنها حس مي كنيد ؟
78- اين روزها طوري بي قرار و نا آرام مي شويد كه نمي توانيد يك جا بنشيند ؟
79- آيا فكر مي كنيد كه آدم به درد نخور و بي ارزشي شده ايد ؟
80- آيا احساس مي كنيد چيزهاي آشنا ( قيافه هاي – يا مناظر آشنا ) بنظرتان نا آشنا است ؟
81- آيا زود دادو فرياد راه مي اندازيد و چيزها را پرت مي كنيد ؟
82- آيا مي ترسيد كه در انظار مردم غش كنيد و بيفتيد ؟
83- آيا حس مي كنيد كه اگر به ديگران زياد رو بدهيد از شما سوء استفاده كنند ؟
84- آيا افكاري در رابطه با مسائل جنسي داريد كه بيش از اندازه شما را ناراحت مي كند ؟
85- آيا فكر مي كنيد كه آنقدر گنهكاريد كه بايد عذاب و عقوبت ببينيد ؟
86- آيا احساس مي كنيد كه مجبور هستيد كارهايي را انجام بدهيد ؟( آيا فكرها و شكلهاي خيالي ترسناك به سراغ شما مي آيد )
87-آيا خيال مي كنيد عيب و نقص يا اختلال عمدهاي در بدنتان پيدا شده است ؟
88- آيا نزديك و صميمي شدن با افراد برايتان خيلي مشكل است ؟
89- آيا بيشتر اوقات احساس تقصير و گناه مي كنيد ؟
90- احساس مي كنيد داراي يكنوع ناراحتي رواني هستيد يا چيزي ذهن شما را آزار مي دهد ؟
 
 منابع :
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی - ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
 
تذکر سایت روان سنجی : گویه های پرسشنامه فوق با گویه های مطرح شده در  دو منبع تفاوتهای انشایی دارد .