پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه رغبت
میشل گوکلن
در هر سطر این پرسش نامه ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود . فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید . در انتخاب فعالیت ها ، استعداد یا تحصیلات لازم را برای انجام دادن آن ها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید . اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت ، سعی کنید در بین آن ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه فعالیت دیگر مورد علاقه شماست . زیاد فکر نکنید ، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد ، انتخاب کنید .
ستون a
ستون b
ستون c
ستون d
1.       هنرپیشه
o
مشاور
o
دانشمند
o
خلبان
o
2.       زیست شناس
o
کاشف
o
مدیر
o
مددکار اجتماعی
o
3.       وابسته نظامی
o
کتابدار
o
مسؤول تبلیغات
o
سخنران ادبی
o
4.       وکیل
o
ستاره شناس
o
جراح
o
مفسر
o
5.       شمیدان
o
چتر باز
o
شاعر
o
ناخدای کشتی
o
6.       نماینده
o
منبّت کار
o
آوازخوان
o
ورزشکار
o
7.       دفتردار
o
تاجر
o
کوهنورد
o
مدیر هتل
o
8.       بیمه گر
o
مسؤول اطلاعات
o
کشتی گیر
o
صندوقدار بانک
o
9.       علوم طبیعی
o
زبانهای خارجی
o
سیاست
o
هنرهای رزمی
o
10.   ورزش
o
تماشای نمایش
o
اجرای نمایش
o
تهیه کلکسیون
o
11.   سازماندهی
o
ریسک کردن
o
کارهای دقیق
o
فعالیتهای اجتماعی
o
12.   میزبانی دوستان
o
شرکت درمهمانی
o
بررسی آثار علمی
o
رانندگی اتومبیل مسابقه
o
13.   بازی شطرنج
o
صحبت برای جمع
o
شکار حیوانات
o
بازی دستجمعی
o
14.   شاد بودن
o
فعال بودن
o
مهم بودن
o
خویشتن دار بودن
o
15.   قهرمان بودن
o
میانجی بودن
o
اقتصادی بودن
o
دارایی بهم زدن
o
16.   صادق هدایت
o
تختی
o
نادرشاه
o
امیرکبیر
o
17.   مصدق
o
خیام
o
میرزاکوچک خان
o
سرمایه دار بزرگ
o
18.   رئیس سازمان ملل
o
ناپلئون
o
داروین
o
رئیس جمهور آمریکا
o
19.   هیتلر
o
رستم
o
پاستور
o
رئیس سازمان اوپک
o
20.   حسابداری
o
خرید و فروش دلار
o
خبرنگاری
o
مدیریت جمع
o
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380