به سایت روانسنجی خوش آمدید.

  باسمه تعالی
زکات علم نشر آن است .
ویژگی ها و خصایص انسانی ، در همه یکسان نیست ، من ممکن است زودتر از شما عصبانی شوم و یا شما ممکن است اجتماعی تر از من باشید اما هر دوی ما افرادی نرمال باشیم .
نکته دیگر این که هر انسانی باید حداقل و حداکثری از یک خصیصه داشته باشد ، در غیر این صورت دچار اختلال است . افسردگی و غم به هنگام از دست دادن یک عزیز ، دلشوره و نگرانی برای مراسم ازدواج و اندکی اضطراب برای رانندگی و امتحان و. . . باید وجود داشته باشد .
گاهی اوقات به دلیل مشکلی ، حالات روانی برای ما تشدید می شوند ، متاسفانه با زدن برچسب به خود یا دیگران ، نادرست ترین مسیر را طی می کنیم ، بخصوص که واژه فرنگی  یا ویژه ای هم داشته باشد ، برای مثال : من دپرس شده ام ، طرف اجتماع ستیز و اجتماع گریز است . همسرم سادیست است و ده ها مورد مشابه . و متاسفانه برخی از افراد گمان دارند که با مطالعه یک یا دو کتاب روان شناسی و یاد گرفتن چند واژه ، علامه شناخت شده اند .
در علمی چون فیزیک خطای اندازه گیری وجود دارد ، در حوزه علوم انسانی خطای اندازه گیری بیشتری وجود دارد .
هدف از گشایش این پایگاه ، ارائه آزمون های مختلف است . تا :
الف : برای دانشجویانی که علاقمند به تحقیق هستند ، دستیابی به ابزارها آسانتر شود .
ب : برای کسانی که احساس ناخرسندی از یک حالت روانی و یا رفتار خود دارند . تا خود را محک بزنند .
پ : نتایجی از اجرای تست ها برای بررسی و مطالعه فراهم آید .
ت : فرصت و مجالی برای ارائه تلاش های محققان و پژوهشگران فراهم شود .
اما چند نکته :
1- تست هایی در این پایگاه ارائه می شوند که توسط موسسه ها و ناشران – درست یا نادرست – در بازار پخش شده اند .
2- برای هیچ یک از ابزارها کلید یا نرم داده نشده است ، زیرا نمی خواهیم بد فهمی ها را تشدید کنیم .
3- این پایگاه نمی تواند ، نتیجه تستی را که اجرا کرده اید ، به شما گزارش کند . اما توجه داشته باشید ، که نتایج فقط یک نشانه هستند .
4- نتایج فعالیت روان سنجی را مانند ، یک ام ، آر ، آی و یا رادیو لوژی ببینید ، اجازه دهید که تفسیر و مراحل بعدی ، توسط متخصصان امر صورت گیرد .
5- اکثر شما افرادی نرمال هستید ، اما اگر در مقیاسی ، نتایج مورد دلخواه شما نبود ، سریع به داوری ننشینید ، این کار را به متخصص واگذار کنید . به هر حال نتایج این تست ها جایگزین نظر مشاوران ، روان شناسان و روانپزشکان نیست .
6- ابزارهای علوم انسانی ، وابسته به فرهنگ هستند ، بسیاری از ابزارها نرم یا هنجار ایرانی قوی ندارند .
7- منبع هر ابزار ، اگر دربازار کتاب باشد ، معرفی خواهد شد ، اگرچه ممکن است این کار را تبلیغ برای ناشر و نویسنده تعبیر کنید – که هست – اما به شما اجازه می دهد که با خرید کتاب ، علاوه بر کلید – اگر داشته باشد – به تفسیر نیز دست پیدا کنید . به جایگاه علمی نویسنده و توصیه های او توجه خیلی دقیق نشان دهید .
8- اگر چه تلاش شده است ، غربال گری در ارائه تست ها صورت گیرد ، به هر حال تست ها از نظر خصیصه ای که می سنجند ، پایایی نتایج آن ها ؛ و زیربنای علمی ،یکسان نیستند .

قابل توجه مترجمان و ناشران تست ها : نام ناشر یا موسسه در انتهای تست آمده است . در صورتی که احساس می کنید ارائه تستی منافع قانونی شما را به مخاطره می افکند ، سریعا پایگاه را مطلع سازید تا حذف شود . این امر شامل تست هایی که توسط چند ناشر یا موسسه ارائه شده است ، نخواهد شد ، مانند : تست های "بک" ، " کتل" و . . . 
قابل توجه ارائه دهندگان تست به پایگاه : تست در پایگاه ، به نام و با مسؤولیت شما ارائه خواهد شد ، مشروط به آن که زیربناهای علمی آن تایید شود . تو ضیح بیشتر را در پرسش و پاسخ ملاحظه فرمایید.

آرین آرانی