درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 11
درک عواقب هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
11th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

_____ 1. این فرد اثر احساسات بر رفتار دیگران را درک می کند.
_____ 2. این فرد درک می کند که یک انسان افسرده احتمالا چه احساسی دارد و چگونه رفتار می کند.
_____ 3. این فرد نمی تواند از روی هیجان های دیگران رفتار آن ها را پیش بینی کند.
_____ 4. این فرد درک نمی کند که خشم یک نفر چگونه می تواند روی رفتار او اثر بگذارد.
_____ 5. این فرد نمی تواند درک کند که دیگران در اثر حالات هیجانی خود چه رفتاری از خود نشان می دهند.
_____ 6. این فرد رابطه بین هیجان های یک فرد و رفتار او را درک می کند.
_____ 7. این فرد در تشخیص این که هیجان های شدید چه اثری بر مردم می گذارند مهارت ندارد.
_____ 8. این فرد می تواند تشخیص دهد که احساسات دوستانش چگونه بر رفتار آنها اثر خواهد گذاشت.
_____ 9. این فرد نمی تواند رابطه بین هیجان های دیگران و رفتار آن ها را درک کند.
_____ 10. این فرد سعی می کند نحوه تاثیر هیجان های دوستانش بر رفتار آن ها را درک کند .
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.