تنظیم هیجان های دیگران : آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 18
تنظیم هیجان های دیگران
آزمون عملکردی
مارک دیویس
18th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن فرد دیگری هیجانی را تجربه می کند. بعد از هر توصیف، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای تنظیم هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .
1. یکی از دوستانتان پیش شما می آید و از مشکلی که دارد اظهار ناراحتی می کند. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب و ناراحتی او موثر خواهد بود؟
a. به او چند و اندرز می دهید و می گویید که مشکلش را چگونه حل کند.
b. بدون هیچ احساسی به او گوش می دهید.
c. به او گوش می دهید و ترغیبش می کنید بیشتر حرف بزند.
d. به او می گویید همه چیز مرتب خواهد شد .

2. یکی از همکارانتان از چند روز پیش غمگین و افسرده است. کدام روش یا روش های زیر در کاهش بهتر کردن حال او موثر خواهد بود؟
a. از او می پرسید که چرا غمگین است.
b. به او می گویید که از غم و غصه بیرون بیاید.
c. متقاعد[ش] می کنید که همراه شما، کار یا فعالیتی را که دوست دارد شروع کند.
d. برای او از زمانی تعریف می کنید که خودتان افسرده بودید.

3. شما و همکارانتان، که در یک گروه هستید، اخیرا به شدت کار کرده ایدو دلتان می خواهد جو هیجانی حاکم را بهبود بخشید. کدام روش یا روش های زیر در انجام دادن این کارموثر خواهد بود؟
a. چند کیک یا شیرینی می پزید [می خرید] و به محل کار می برید.
b. از همکارانتان می خواهید خوشحال باشند.
c. یک جوک تازه یاد می گیرید تا به آنها بگویید.
d. درباره رئیستان حرف های تمسخر آمیز می زنید.

4. همسرتان از این که فراموش کرده اید کاری را که سفارش کرده بود انجام دهید، عصبانی است . کدام روش یا روش های زیر در کاهش عصبانیت همسرتان موثر خواهد بود؟
a. جلو چشم او ظاهر نمی شوید تا زمانی که خشمش فروکش کند.
b. زمان هایی را که او یادش رفته کاری را انجام دهد، به یادش می آورید.
c. از او معذرت می خواهید.
d. قول می دهید که در اینده این اشتباه را انجام ندهید.

5. همکاری دارید که مهارت ها و توانایی های خوبی دارد ولی انگیزه زیادی ندارد . کدام روش یا روش های زیر برای بهبود و تقویت انگیزه او موثر خواهد بود؟
a. از مهارت هایش تعریف کنید.
b. به او بگویید چقدر برایش ارزش قائل هستید.
c. به او بگویید خود را اطلاح کند یا از سازمان بیرون برود.
d. به او پیشنهاد می کنید که صبح ها زودتر سرکار بیاید.

6. با نزدیک شده مهلت پایان یک پروژه ، رئیس سختگیر تر شده است. یکی ار همکاران، در حالی [که] بسیار استرس دارد و ناراحت است ، نزد شما می آید. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب و ناراحتی همکارتان موثر خواهد بود؟
a. به او اجازه می دهید که ناراحتی خود را سر شما خالی کند.
b. به او می گویید دقیقا احساس او را درک می کنید.
c. به او می گویید بیشتر کار کند.
d. درباره رئیستان جوک های بی ادبانه می گویید.

7. پسرتان کسالت دارد و از این که نمی تواند به جشن تولد دوستش برود ناراحت است. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش ناراحتی او موثر خواهد بود؟
a. به او می گویید که گاهی زندگی عادلانه رفتار نمی کند .
b. به او می گویید که مساله آن قدر مهم نیست که برای آن ناراحت شود.
c. به او می گویید که چقدر از این موضوع ناراحت هستید.
d. به او می گویید که جشن تولد نمی تواند خیلی جالب باشد.

8. قرار است همسرتان در اداره سخنرانی بسیار مهمی انجام دهد و از این بابت بسیار مضطرب است. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب او موثر خواهد بود؟
a. به همسرتان می گویید که نگران نباشد.
b. به او پیشنهاد می کنید که با سخنرانی کردن برای شما، تمرین کند.
c. به او می گویید که برای پرت شدن حواس باهم به یک فیلم نگاه کنید.
d. به همسرتان یک ماساژ آرامش بخش می دهید.

9. رئیستان یک مرد متکبر و پر سروصداست. او همیشه با لحنی عصبانب با کارمندانش حرف می زند. کدام روش یا روش های زیر برای واکنش در مقابل او موثر خواهد بود؟
a. در پاسخ دادن به او به ارامی حرف زدن
b. تا حد امکان جلوی چشم او ظاهر نشدن.
c. در زمان مناسب از شوخی و طنز استفاده کردن.
d. با لحن عصبانی با او حرف زدن.

10. همکارتان اغلب حالتی منفی و ایراد گیر دارد و تقریبا از همه چیز ناراضی است. کدام روش یا روش های زیر در مقابله با او موثر خواهد بود.
a. استفاده از شوخی و طنز در مقابل او
b. واکنش نشان ندادن در مقابل او
c. موافقت کردن با او و حرفهایش.
d. گفتن به او که اشتباه می کند و حق با او نیست.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است . مواردی داخل [ ] از اینجانب است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.