شناسایی هیجان های خود - خودسنچی

هوش هیجانی  دیویس آزمون 1

شناسایی هیجان های خود

خود- سنجی

مارک دیویس

1th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد من مصداق ندارد

2= بندرت در مورد من مصداق دارد

3= گاهی در مورد من مصداق دارد

4= اغلب در مورد من مصداق دارد

5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1.       دقیقا می دانم که چه احساسی دارم.

_____ 2.       نمی توانم حالات هیجانی خود را دقیقا برای دیگران توضیح دهم.

_____ 3.       از تغییرات حالات هیجانی خود خیلی خوب آگاه هستم.

_____ 4.       در وضعیت های هیجانی ، تغییرات حالات جسمی خود را متوجه می شوم.

_____ 5.       می توانم بفهمم که چه زمانی احساس دلسردی یا خشم می کنم.

_____ 6.       دیگران قبل از من متوجه تغییرات هیجانی من می شوند.

_____ 7.       به حالات درونی خود (افکار و احساساتم) کمتر توجه می کنم.

_____ 8.       احساسات خودم را می شناسم و از آنها اطلاع دارم.

_____ 9.       از واکنش های هیجانی خودم تعجب می کنم.

_____ 10.  برایم دشوار است که احساساتم را بر زبان آورم.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است.

 

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.