شناسایی هیجان های دیگران - خود سنجی

هوش هیجانی  دیویس آزمون 2
شناسایی هیجان های دیگران
خود- سنجی
مارک دیویس
2th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1.       وقتی فرد دیگری در حال عصبانی شدن است، متوجه می شوم.
_____ 2.       وقتی یکی از همکارانم غمگین یا افسرده است ، متوجه می شوم.
_____ 3.       اصلا نمی فهمم که دیگران چه احساسی دارند.
_____ 4.       در وضعیت های هیجانی ، آن چه را که در حال روی دادن است به طورصحیح متوجه نمی شوم.
_____ 5.       به حالات هیجانی دیگران زیاد توجه نشان می دهم.
_____ 6.       در شناسایی هیجان های دیگران مهارت دارم.
_____ 7.       خیلی دیر متوجه می شوم که دوستم دچار استرس زیاد است.
_____ 8.       هیجان های دیگران را به دشواری تشخیص می دهم.
_____ 9.       وقتی عضو یک گروه هستم، از "جو" هیجانی بین آن ها خوب آگاه می شوم.
_____ 10. خیلی دیر متوجه می شوم که رئیسم خوشحال و سرحال است.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است و به نظر می رسد به دلیل یاد شده و به دلیل مسائل ترجمه ، بازنگری جدی در گزینه ها لازم است.


   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.