درک علت های هیجان های خود : خود - سنجی

 

هوش هیجانی  دیویس آزمون 4

درک علت های هیجان های خود

خود- سنجی

مارک دیویس

4th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد من مصداق ندارد

2= بندرت در مورد من مصداق دارد

3= گاهی در مورد من مصداق دارد

4= اغلب در مورد من مصداق دارد

5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1.       وقتی غمگین یا افسرده هستم، می توانم بفهمم علت آن چیست.

_____ 2.       از علت احساساتم درک بسیار خوب و دقیقی دارم.

_____ 3.       احساسات من قابل پیش بینی و قابل درک است.

_____ 4.       سر در گم هستم و نمی دانم علت احساساتم چیست.

_____ 5.       از علت احساساتم در خوبی ندارم.

_____ 6.       می توانم علت هیجان هایم را پیدا کنم.

_____ 7.       وقتی احساس اضطراب می کنم نمی توانم علت آن را با کلمات بیان کنم.

_____ 8.       احساساتم عوض می شوند و نمی دانم چرا.

_____ 9.       دوست دارم بدانم به چه علت هایی چنین احساسی دارم.

_____ 10.  برای فهمیدن علت های هیجاناتم وقت زیادی اختصاص نمی دهم.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.