درک علت هیجان های خود - آزمون عملکری

هوش هیجانی دیویس آزمون 5
درک علت های هیجان های خود

آزمون عملکردی
مارک دیویس
5TH Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر یک موقعیت اجتماعی را توصیف می کند که احتمال دارد در آن قرار بگیرید. بعد از هر توصیف از شما خواسته خواهد شد که "ممکن ترین" واکنش یا واکنش های هیجانی را، که شخصا تجربه خواهید کرد، نشان دهید. در بعضی موارد فقط یک واکنش هیجانی امکان پذیر است، در بعضی موارد دیگر بیش از یک واکنش امکان پذیر است دور آن پاسخ هایی که عملا امکان پذیر است ، خط بکشید.1. پایان سال است و رئیس سازمان به همه اعلام کرده است حقوق های سال آینده از چه قرار خواهد بود. شما و دوستتان به یکدیگر می کویید که سال آینده چقدر درآمد خواهید داشت. شما اضافه حقوق بسیار مناشبی دریافت کرده اید ولی دوستتان هیچ چیزی دریافت نکرده است. احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواد داد ؟
a) خوشحالی b) خجالت c) گناه کاری d) خشم

2. چند ساعت وقت می گذارید و به مناسبت تولد همسرتان یک شام مفصل می پزید . او گونه شما را می بوسد و می گوید : مرسی . احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواهد داد؟
a) ناراحتی b) غرور c) خطا کاری d) دلسردی

3. در محیط کار و در یک جلسه ، رئیستان شما را نشان می دهد و اعلام می کند که کار شما از همه کارمندان دیگر بهتر است و می گوید که بقیه باید سعی کنند مثل شما یاشند. احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواهد داد؟
a) خشم b) خوشحالی c) غرور d) خجالت

4. روزی که قرار است در اداره خود و در حضور دیگران درباره مطلبی صحبت کنید. درست قبل از بیرون آمدن از خانه دعوای سختی با دختران پیش می آید. در حالی که به طرف اداره رانندگی می کنید، احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواهد داد؟
a) آرامش b) عصبیت c) خشم d) خوشحالی

5. می خواهید خانه خود را بفروشید و چندی پیش از طرف یکی از خریداران پیشنهادی شده است. مبلغ پیشنهادی دقیقا همان مقداری است که می خواهید ولی خریدار می خواهد که نمای خارجی خانه را رنگ بزنید، چیزی که در برنامه شما نبوده است . احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواهد داد؟
a) خشم b) شادی c) لذت d) ترس

6. یک هفته بعد از آن که پزشکان تشخیص می دهند دوستتان یک بیماری بسیار خطرناک دارد، مطلع می شوید که یک ارتقا رتبه بسیار مهم دریافت کرده اید، و مسؤولیت اصلیتان این است که سه روز بعد در مقابل اعضای بلند پایه هیات مدیره سخنرانی کنید. احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواهد داد؟
a) افسردگی b) اضطراب c) غرور d) خجالت

7. یک روز بعد از صرف شام در رستوران گران قیمت ، متوجه می شوید که روی رسید، گارسون 30 دلار کمتر نوشته است. احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواد داد ؟
a) ناراحتی b) افسردگی c) خطا کاری d) خوشحالی

8. در مهمانی هستید و موسیقی با صدای بلند در حال پخش است. یک جوک برای دوستتان تعریف می کنید، ولی درست هنگامی که نکته خنده دار را می گویید موسیقی قطع می شود و همه حرف شما را می شنوند. احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواد داد ؟
a) خوشحالی b) خشم c) ترس d) خجالت

9. هر چند، بارها به کوک هفت ساله خود هشدار داده اید که دست به چاقوی گران قیمت و تیز نزند. بازهم او برای درست کردن هدیه تولد شما از آن استفاده می کند. احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواد داد ؟
a) خشم b) ناراحتی c) شادی d) بخشش

10. رئیستان تصمیم گرفته است به شما و گروه کار شما وظایف جدیدی محول کند. این یک افتخار بزرگ به حساب می آید ولی لازمه آن این است که ساعات بیشتری را در اداره لگذرانید. از جمله شب ها و دو روز آخر هفته را . وقتی خودتان را آماده می کنید این خبر را به همسرتان بدهید، احتمالا کدام هیجان یا هیجان ها به شما دست خواد داد ؟
a) غرور b) اضطراب c) خوشحالی d) خجالت

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است و به نظر می رسد به دلیل یاد شده و به دلیل مسائل ترجمه ، بازنگری جدی در گزینه ها لازم است.

 

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.