درک علت هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 7
درک علت های هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
7th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

_____ 1. این فرد به خوبی می تواند علت هیجان های دیگران را درک کند.
_____ 2. این فرد می تواند بفهمد که چرا یک نفر دیگر افسرده است .
_____ 3. این فرد نمی تواند علتهای پیچیده احساسات دیگران را درک کند.
_____ 4. این فرد نمی تواند توضیح دهد که چرا همکارش چنین احساسی دارد.
_____ 5. این فرد نمی تواند تشخیص دهد که چرا یک نفر دیگر عصبانی است.
_____ 6. این فرد، در تشخیص تغییر اخلاق دیگران مهارت دارد.
_____ 7. این فرد به راحتی نمی فهمد که چرا یک نفر خوشحال است.
_____ 8. این فرد خفیف ترین و نامحسوس ترین علت های هیجانهای دیگران را درک می کند.
_____ 9. این فرد نمی تواند درک کند که چرا دیگران حسادت می کنند.
_____ 10. این فرد سعی می کند بفهمد که چه چیزی باعث ایجاد حسادت دوستانش می شود.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.