پرسشنامه توانائی ها و مشكلات- خود سنجی

پرسشنامه توانائی ها و مشكلات- خود سنجی
کریمی صاعدی؛ انستیتو روان پزشکی لندن
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Goodman R‚ Meltzer H‚ Bailey V (1998)
پرسشنامه توانایی ها و مشكلات 2-4 سال: فرم آزمودنی
1.     من سعی می كنم با دیگران خوب باشم . من احساسات دیگران را مراعات میكنم.
2.     بی قرارم ، نمی توانم مدت زیادی یك جا آرام بگیرم.
3.     اغلب سردرد و دل درد می گیرم و یا مریض می شوم . حال تهوع دارم.
4.     من معمولا چیزهایم را با دیگران قسمت می كنم ( مثل غذا ، اسباب بازی ،مداد و غیره).
5.     خیلی عصبانی می شوم و اغلب سرو و صدا و دعوا می كنم.
6.     بیشتر وقت ها تنها هستم ، معمولا تنها بازی می كنم و یا تو خودم هستم.
7.     من معمولا حرف شنو هستم و هر چه بزرگترها بگویند انجام می دهم.
8.     زیاد نگران هستم.
9.     اگر كسی صدمه دیده ، ناراحت و یا مریض است به او كمك می كنم.
10.من دائم وول میزنم و میجنبم.
11.من حداقل یك دوست خوب دارم.
12.زیاد كتك كاری می كنم. اغلب می توانم دیگران را وادار كنم آنچه كه می خواهم انجام دهند.
13.اغلب خوشحال نیستم ، غمگین و دل گرفته هستم و یا گریه می كنم.
14.افراد هم سن و سال من عموما مرا دوست دارند.
15.زود حواسم پرت می شود . تمركز فكر برایم مشكل است.
16.در موقعیت های جدید مضطرب می شوم اعتماد به نفسم را زود از دست میدهم.
17. من با بچه های كوچكتر مهربان هستم.
18.من اغلب متهم می شوم كه دورغ می گویم و كلك می زنم.
19.بچه ها و نوجوانان دیگر سر به سر من میگذارند و یا به من زور می گویند.
20.من اغلب داوطلب می شوم به دیگران كمك كنم.
21.من قبل از اینكه دست به كاری بزنم به آن فكر می كنم.
22.چیزهائی كه مال من نیست از منزل ، مدرسه یا جاهای دیگر بی اجازه برمی دارم.
23.با بزرگترها بهتر كنار می آیم تا با افراد هم سن و سال خودم.
24.از چیزهای زیادی می ترسم ، خیلی زود وحشت می كنم.
25.من كارها را تا آخر انجام می دهم . دقت و توجه من خوب است.
آیا نظرات و یا نگرانیهای دیگری دارید ؟
·         به طور كلی آیا فكر می كنید با هیچ یك از موضوعات زیر دچار مشكل هستید:
احساسات ، تمركز كردن، رفتار یا كنار آمدن با دیگران ؟نخیر، بله كمی مشكل دارد، بله قطعا مشكل دارد، بله  خیلی زیاد مشكل دارد
اگر جوابتان بله است ، لطفا : به سوالات زیر هم در مورد این مشكلات پاسخ دهید
·         چه مدت است كه این مشكلات وجود دارند؟ کمتر از یک ماه، 1تا 5 ماه، 6 تا 12 ماه، بیش از یک سال
·         آیا این مشكلات شما را ناراحت یا پریشان می كند؟ نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
·         آیا این مشكلات اثر بدی در زندگی روزمره شما در موارد زیر دارد :
زندگی خانوادگی: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
دوستی ها: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
 یادگیری: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
فعالیتهای تفریحی: نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
·         آیا این مشكلات زندگی را برای کسانی که اطراف شما هستند (خانواده، دوستان، معلمین و ...) سخت می كند؟ نخیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد
شرح سایت روان سنجی: این ابزار دارای پنج زمینه است: مشکلات هیجانی، مشکلات سلوک و رفتار، بیش فعالی، مشکل در ارتباط با همتا، مشکل در رفتار پسندیده
یادآوری شود که پرسشنامه پیگیری برای این ابزار وجود دارد.
1) emotional symptoms‚ 2) conduct problems‚ 3) hyperactivity/inattention‚ 4) peer relationship problems and 5) prosocial behaviour
در ایران گزارش های زیر وجود دارد:
تهرانی دوست،مهدی؛ شهریور،زهرا؛ پاکباز،بهاره؛ رضایی،آزیتا. 1385. روایی نسخه فارسی پرسشنامه توانایی ها و مشكلات (SDQ). تازه های علوم شناختی » زمستان 1385 - شماره 32 (علمی-ترویجی) ؛ 33 تا 39.
تهرانی دوست،مهدی. شهریور،زهرا. محمودی قرائی، جواد. علاقبندراد، جواد. 1387. تأثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به والدین در كاهش مشكلات رفتاری كودكان. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 4، 371 -379.
آگیلار- وفایی، مریم. قره‌باغی، فاطمه. 1388. ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه توانایی‌‌ها و مشکلات در نمونه کودکان ایرانی. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران. 1388; 15 (3) :231-241.
جلیلی، نسرین. اکبر فهیمی، نازیلا. حسینی، سید علی. فرضی، مرجان. فلسفیان، راضیه. 1390. بررسی مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی؛ 12 (4) :30-37
اعتبار: آلفا کرونباخ نسخه انگلیسی 0.73
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.sdqinfo.com/
نمره گذاری
"درست نیست" ، "كمی درست است " و "حتما درست است"
منابع برای آگاهی بیشتر
Goodman R (1997) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. Journal of Child Psychology and Psychiatry‚ 38‚ 581-586.
Goodman R‚ Meltzer H‚ Bailey V (1998) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version. European Child and Adolescent Psychiatry‚ 7‚ 125-130.
Goodman R (1999) The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. Journal of Child Psychology and Psychiatry‚ 40‚ 791-801.
Goodman A‚ Lamping DL‚ Ploubidis GB (2010) When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents‚ teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 38‚ 1179-1191.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.