عزت نفس تحصیلی

عزت نفس تحصیلی
برگردان به فارسی: محمد ولی حسنی Email: mvh4731@gmail.com
Academic Self-Concept
Marsh 1990; 1993
ریاضیات
1. ریاضیات یکی از بهترین مباحث من نیست.
2. من همیشه عملکرد خوبی در ریاضیات داشته ام.
3. من نمرات خوبی در ریاضیات می گیرم.
4. من عملکرد بدی در ریاضیات دارم.
انگلیسی
1.من به سرعت مطالب را در کلاس یاد می گیرم
2.انگلیسی یکی از بهترین مباحث درسی من است.
3.من نمرات خوبی در انگلیسی می گیرم.
4.من در کلاس انگلیسی ناامید هستم.
 
نمره گذاری
همیشه نادرست، اغلب نادرست، گاهی نادرست، گاهی درست، اغلب درست، همیشه درست
سایت روان سنجی: این پرسشنامه برای دو درس پیشنهاد شده است که می توان نام درس را تغییر داد.
این پرسشنامه توسط اقای " محمد ولی حسنی" در سال 1394به فارسی برگردان شده است. نسخه انگلیسی را می توانید در اینجا بیابید.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.