مقیاس رفتاری کمبریج

مقیاس رفتاری کمبریج
برگردان به فارسی بهزاد سروری خراشاد
Cambridge Behaviour Scale
Baron-Cohen‚ 2004‚ 2007
1.     من به راحتی می فهمم که آیا شخص مقابلم، دوست دارد سر صحبت را باز کند یا نه.
2.     من حیوانات را به انسان ها ترجیح می دهم.
3.     من سعی می کنم تا از آخرین مدها و جریانات باب روز عقب نمانم.
4.     برای من سخت است که چیزهایی را که خودم به راحتی می فهمم، برای دیگران توضیح دهم، به خصوص وقتی که آنها در همان دفعه اول متوجه منظورم نمی شوند.
5.     من اغلب شب ها، رویا و خواب می بینم.
6.     من از این که هوای دیگران را داشته باشم، لذت می برم.
7.     من سعی می کنم مشکلاتم را خودم حل کنم نه این که درباره آنها با دیگران حرف بزنم.
8.     برای من، فهم این که در یک وضعیت اجتماعی باید چه کاری انجام داد، سخت است.
9.     بهترین کارهایم را صبح ها انجام می دهم.
10.مردم اغلب به من می گویند که جهت انتقال منظورم در یک گفتگو، بیش از حد توضیح می دهم.
11.خیلی برایم ازار دهنده نیست که به قرار ملاقات یک دوست، دیر برسم.
12.دوستی ها و روابط خیلی سخت و دردسر سازند، برای همین مایل نیستم خودم را درگیرشان کنم.
13.من هیچ وقت قانون شکنی نمی کنم، فارغ از این که چقدر کوچک و پیش پا افتاده باشد.
14.برای من قضاوت این که آیا فلان حرف مودبانه است یا گستاخانه، اغلب خیلی سخت است.
15.در یک گفت و گو، تمرکز من بیشتر روی فکرهای خودم است تا آنچه شنونده ام احتمالا دارد فکر می کند.
16.من از شوخی های عملی بیشتر خوشم می اید تا شوخی های کلامی.
17.من برای امروز زندگی می کنم، نه برای آینده.
18.وقتی بچه بودم، خیلی دوست داشتم کرم ها را تکه تکه کنم تا ببینم چه می شود.
19.وقتی کسی یک چیز می گوید ولی منظورش چیز دسگر است، من به سرعت می فهمم.
20.نظرات من در مورد اخلاقیات بسیار سختگیرانه است.
21.برای من فهم این که چرا بعضی چیزها این قدر آدم را آشفته می کند، واقعا سخت است.
22.برای من سخت است که خودم را جای دیگران بگذارم.
23.من فکر می کنم که ادب و منش خوب من مهمترین چیزی است که یک پدر و یا یک مادر می تواند به فرزندش آموزش بدهد.
24.دوست دارم تصمیم گیری هایم، آنی و لحظه ای باشد.
25.من به خوبی می توانم احساس دیگران را پیش بینی کنم.
26.وقتی در یک جمع نشسته ام، به سرعت می تواننم بفهمم که ایا کسی ناخوش یا معذب است یا نه.
27.به نظرم، اگر حرفی بزنم که شخص دیگری از آن آزرده شود، مشکل از خود آن فرد است نه از من.
28.اگر کسی از من بپرسد که ایا از مدل موهایش خوشم می آید یا نه، راستش را می گویم حتی اگر از آن خوشش نیاید.
29.من نمی توانم بفهمم چرا یک نفر باید از شنیدن یک اظهار نظر، رنجیده خاطر شود.
30.آدم ها اغلب به من می گویند که من خیلی آدم غیر قابل پیش بینی هستم.
31.من دلم می خواهد در هر گردهمایی اجتماعی، در مرکز توجه باشم.
32.دیدن گریه آدم ها، مرا واقعا آشفته نمی کند.
33.من از گفت و گو درباره مسائل سیاسی خوشم می آید.
34.من خیلی صریح هستم، و این باعث می شود خیلی ها آن را به حساب بی ادبی ام بگذارند، حال آن که این یک رفتار غیر عمدی است.
35.به نظرم، موقعیت های اجتماعی آن قدرها هم گیج کننده نیست.
36.آدم ها به من می گویند که من در احساساتشان و فهم آنچه درفکرشان می گذرد خیلی ماهر.
37.وقتی با مردم صحبت می کنم، بیشتر دلم می خواهد درباره تجربیات آنها با هم صحبت کنیم، تا تجربیات خودم.
38.دیدن حیوانی که درد می کشد، مرا آشفته می کند.
39.من می توانم بی آن که تحت تاثیر احساسات دیگران قرار بگیرم، تصمیم گیری کنم.
40.من تا وقتی همه آن کارهایی را که قرار بوده آن روز انجام دهم، ندهم، آرام نمی گیرم.
41.من به راحتی می فهمم که ایا فرد مقابلم از حرفهایم خسته شده یا مشتاق شنیدن آنها است.
42.دیدن غم و رنج آدم ها در برنامه های خبری، مرا حسابی آشفته می کند.
43.دوستانم معمولا درباره مشکلاتشان با من صحبت می کنندف چرا که معتقدند من خیلی فهمیده و همدل هستم.
44.من می توانم بفهمم که در چه زمان هایی رفتارم سرزده و بی ملاحظه است، حتی اگر فرد مقابلم چیزی به من نگوید.
45.من اغلب تفریحات و سرگرمی های تازه ای شروع می کنم، اما خیلی زود حوصله ام سر می رود و به سراغ چیزهای تازه می روم.
46.آدم ها به من می گویند که برخی اوقات مسخره کردن و سخره بازی را از حد می گذرانم.
47.من خیلی عصبی و استرسی تر از آنم که سوار یک قطار بزرگ هوایی بشوم.
48.دیگران مدام می گویند که من خیلی آدم حساسی هستم، هر چند خودم نمی فهمم چرا.
49.اگر در یک گروه غریبه ای ببینم تصورم این خواهد بود که صمیمی شدن با گروه، وظیفه خودشان است.
50.من معمولا با فیلم هایی که می بینم، ارتباط عاطفی برقرار نمی کنم.
51.من دوست دارم در زندگی روزانه ام بسیار منظم باشم و فهرستی از وظایفم تهیه کنم.
52.من می توانم خیلی سریع و شهودی بفهمم که احساس شخص مقابلم چگونه است.
53.من از تحمل خطر و رفتارهای پر خطر هیچ خوشم نمی آید.
54.من به آسانی می توانم بفهمم که فرد مقابلم درباره چه چیزی صحبت کند.
55.اگر کسی بخواهد احساسات واقعی اش را پنهان کند، من به راحتی می فهمم.
56.من همیشه قبل از آن که ثصمیمی بگیرم، تمام ابعاد آن را سبک و سنگین می کنم.
57.من از فهم آگاهانه قواعد حاکم حاکم بر موقعیت های اجتماعی، ناتوانم.
58.من به راحتی می توانم رفتار افراد را پیش بینی کنم.
59.من از این که با دوستم درگیری عاطفی پیدا کنم، استقبال می کنم.
60.من معمولا می توانم نظرات فرد مقابلم را گوش داده و ارزیابی کنم، حتی اگر با آنها موافق نباشم.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس برای مطالعه اوتیسم پدید آمده است ولی برای دیگر مردمان نیز کاربرد دارد. نسخه انگلیسی را می توانید در اینجا ببینید.
نام برگردان کننده به فارسی Behzad Sorori Khorashad در نسخه آورده شده است.
نمره گذاری
کاملا موافقم، اندکی موافقم، اندکی مخالفم، کاملا مخالفم
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Baron-Cohen‚ S.‚ Wheelwright. S. (2004). The Empathy Quotient: An Investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism‚ and Normal Sex Differences. Journal of Autism and Developmental Disorders‚ 34(2): 163-75.
Ruggieri‚ V L. (2013). [Empathy‚ Social Cognition and Autism Spectrum Disorders]. Rev Neurol 56 Suppl 1: S13-21..
Sucksmith‚ E.‚ Allison‚ C.‚ Baron-Cohen‚ S.‚ Chakrabarti‚ B.‚ Hoekstra‚ R A. (2013). Empathy and Emotion Recognition In People With Autism‚ First-degree Relatives‚ And Controls. Neuropsychologia‚ 51(1): 98-105.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.