پرسشنامه سنجش همدلی کودکان

پرسشنامه سنجش همدلی کودکان (EQ-C)
برگردان به فارسی: بهزاد سوروری خراشاد

Empathy Quotient (EQ) (Child)
Baron-Cohen ‚ et al

1. فرزندم دوست دارد هوای دیگران را داشته باشد.
2. فرزندم معمولا نمی تواند درک کند که چرا بعضی چیزها آدم های دیگر را بسیار ناراحت می کند.
3. اگر شخصیتی در فیلم بمیرد فرزندم گریه نمی کند یا ناراحت نمی شود.
4. فرزندم زود متوجه می شود که چه زمانی آدم ها در خال شوخی کردن هستند.
5. فرزندم از تکه تکه کردن کرم ها یا کندن پای حشرات خوشش می اید.
6. برخی اوقات فرزندم چیزی را که دلش می خواهد داشته باشد از خواهر/برادر یا دوست خود می دزدد.
7. فرزندم در برقرار کردن روابط دوستانه مشکل دارد (در دوست پیدا کردن مشکل دارد).
8. هنگام بازی کردن با سایر بچه ها، فرزندم با خواست خودش اسباب بازی هایش را با سایر بچه ها تقسیم می کند.
9. فرزندم در گفتن نظراتش صریح است، حتی اگر احتمال آن وجود داشته باشد که نظراتش کسی را ناراحت کند.
10. فرزندم از نگهداری حیوانات خانگی (سگ و گربه و ...) خوشش می آید.
11. فرزندم معمولا بدون آن که خودش متوجه باشد، رفتارهای بی ادبی یا گستاخانه انجام می دهد.
12. فرزندم به خاطر قلدر بازی و کتک زدن سایر بچه ها، تا به حال چندین بار به دردسر افتاده است.
13. وقتی فرزندم مطلبی را در مدرسه یاد می گیرد، می تواند آن را به خوبی برای دیگران توضیح دهد.
14. فرزندم یکی دو تا دوست صمیمی، و چندین دوست دیگر دارد.
15. فرزندم به نظرات دیگران گوش می دهد حتی اگر مخالف نظر او باشند.
16. وقتی دیگران ناراحتند، فرزندم از خود توجه نشان می دهد.
17. فرزندم برخی اوقات چنان با افکار خود مشغول است که متوجه نمی شود حوصله بقیه سر رفته است.
18. فرزندم بچه های دیگر را به خاطر کاری که خودش انجام داده، سرزنش می کند.
19. فرزندم خیلی ناراحت می شود اگر حیوانی را در حال درد کشیدن ببیند.
20. فرزندم بعضی اوقات، کسی را درحال اذیت کردن اوست، هل می دهد یا نیشگون می گیرد.
21. فرزندم به راحتی می فهمد که یک شخص دیگر، چه زمانی دوست دارد با او سر صحبت را باز کند.
22. فرزندم در چانه زدن برای به دست اوردن چیزی که دلش می خواهد، توان است.
23. اگر کودک دیگری به مهمانی دعوت نشود، فرزندم نگران می شود که مبادا او ناراحت شود.
24. فرزندم از دیدن این که دیگران گریه می کنند یا درد می کشند، ناراحت می شود.
25. فرزندم از این که به بچه های تازه وارد کمک کند، در کلاس اخت شوند، لذت می برد.
26. فرزندم به علت این که به دیگران فحش داده یا آنها را مسخره کرده، به دردسر افتاده است.
27. فرزندم برای به دست اوردن چیزهایی که می خواهد، بعضی وقت ها از زور (خشونت فیزیک) استفاده می کند.
شرح سایت روان سنجی: از مجموعه ابزارهای سنجش اوتیسم است. همدلی – بهر را می سنجد. نسخه دیگری که در برگیرنده تحلیل بهر نیز هست، در سایت روان سنجی وجود دارد.
نمره گذاری: به شدت مخالفم ،تا حدی مخالفم ،اندکی مخالفم ،اندکی موافقم ،تا حدی موافقم، به شدت موافقم
چگونگی دستیابی

This instrument can be found at: http://docs.autismresearchcentre.com/tests/EQ_Child_Persian.pdf  

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.