سیاهه نشانه های اختلال جسمی کودکان

سیاهه نشانه های اختلال جسمی کودکان
نگین بدیهیان 2017
Children’s Somatization Inventory (CSI)
Walker‚ Beck‚ Barber‚ & Lambert‚ 2009
گزارش کودک
1.     سردرد
2.     ضعف یا سرگیجه (احساس ضعف یا سرگیجه کردن)
3.     درد در قلب یا قفسه سینه ی شما
4.     احساس کمبود انرژی یا کندی
5.     کمر درد
6.     درد عضلانی
7.     سخت نفس کشیدن (هنگامی که در حال ورزش کردن نیستید)
8.     حملات گر گرفتن و یا سرد شدن (بدون هیچ دلیلی ناگهان احساس داغی یا سرما کردن)
9.     بی حسی یا مور مور شدن در بعضی قسمت های بدنتان
10.ضعف (احساس ضعف) در بعضی قسمتهای بدنتان
11.احساس سنگینی در بازوها یا پاهایتان (هنگامی که برای حرکت دادن بسیار سنگین حس می شوند)
12.تهوع یا ناراحتی معده (اینگونه احساس کنید که انگار می خواهید استفراغ کنید، یا ناراحتی معده دارید)
13.یبوست (هنگامی که مدفوع کردن دشوار است(
14.مدفوع شل (روان) یا اسهال
15.درد در معده یا شکم (معده درد)
16.احساس طپش قلب (حتی هنگامی که در حال ورزش کردن نیستید(
17.سختی در بلع
18.از دست دادن صدا
19.تاری دید (هنگامی که چیزها تار به نظر می رسند، حتی با استفاده از عینک)
20.استفراغ کردن (یا بالا آوردن)
21.احساس نفخ یا پر از گاز بودن
22.غذا خوردن حالتان را بد می کند
23.درد در زانوها، آرنج ها یا سایر مفاصلتان
24.درد در بازوها یا پاهایتان
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه شدت درک شده از 24 مشکل جسمی را اندازه گیری می کند. با تغییر اندکی در ضمیر، همین ماده ها فرم پرسشنامه والدین را تشکیل می دهد. نسخه انگلیسی روی سایت روان سنجی وجود دارد.
نمره گذاری:
0= اصلا، 1= کمی، 2= تاحدودی، 3= زیاد، 4= خیلی زیاد
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Walker‚ L. S.‚ Garber‚ J.‚ and Greene‚ W. (1991). Somatization symptoms in pediatric abdominal pain patients: Relation to chronicity of abdominal pain and parent somatization. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 19‚ 379–394.
Walker‚ L. S.‚ Garber‚ J.‚ & Greene‚ J. W. (1993). Psychosocial correlates of recurrent childhood pain: A comparison of pediatric patients with recurrent abdominal pain‚ organic illness‚ and psychiatric disorders. Journal of Abnormal Psychology‚ 102‚ 248–258.
Walker‚ Garber and Greene. (1991). Children’s Somatization Inventory (SCI). In Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 481-483.
Walker‚ L. S.‚ Garber‚ J.‚ Smith‚ C. A.‚ Claar‚ R. L. (2005). Testing a Model of Pain Appraisal and Coping in Children With Chronic Abdominal Pain. Health Psychology‚ 24(4)‚ 364–374.
Walker‚ L. S.‚ Beck‚ J. E.‚Garber‚ J.‚ et al. (2009). Children’s Somatization Inventory: Psychometric Properties of the Revised Form (CSI-24). Journal of Pediatric Psychology‚ 34(4)‚ 430-440.
Walker‚ Beck‚ Barber‚ & Lambert‚ 2009; Farsi translation of the Children’s Somatization Inventory‚ 2017
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.