درک عواقب هیجان های خود : آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 9
درک عواقب هیجان های خود
آزمون عملکردی
مارک دیویس
9th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر یک موقعیت اجتماعی را توصیف می کند که احتمال دارد در آن قرار بگیرید. بعد از هر توصیف از شما خواسته خواهد شد که "ممکن ترین" واکنش یا واکنش های هیجانی را که، شخصا تجربه خواهید کرد، نشان دهید. در بعضی موارد دیگر بیش از یک واکنش امکان پذیر است لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .

1. مدتی است غم و افسردگی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. بی اشتهایی
b. بی خوابی
c. تمرکز بهتر
d. بی میلی به رابطه جنسی

2. چند روزی است که اضطراب شدیدی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. افزایش اشتها
b. افزایش خوش بینی
c. بی خوابی
d. نگرانی دائمی

3. نسبت به یکی از افراد خانواده خود احساس خشم می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. احساس ارامش
b. زود رنجی نسبت به دیگران
c. افکار پی در پی درباره آن فرد
d. بازدهی بیشتر در محیط کار

4. از اشتباه کوچکی که در محیط کار کرده اید خجالت زده هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. درون گرایی بیشتر
b. افزایش اعتماد به نفس
c. بهبود در تمرکز حواس
d. کاهش عزت نفس

5. شما واقعا سرحال و خوشحال هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. بیشتر حرف زدن
b. بهبود در تمرکز حواس
c. زودخشم تر شدن [ زود رنج شدن]
d. دست و دلباز شدن

6. به علت موفقیت های دخترتان خیلی احساس غرور می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. زودخشمی بیشتر [زودرنجی بیشتر]
b. بی اشتهایی
c. کاهش عزت نفس
d. گفتن موفقیت های او به دیگران

7. همکارتان ارتقا رتبه یافته است اما فکر می کردید حق شماست و در نتیجه احساس حسادت می کنید . احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. دشواری در تمرکز حواس
b. دست و دلبازی بیشتر
c. بازدهی بیشتر در محیط کار
d. خودخواهی بیشتر

8. رئیستان مجبورتان کرده است که به مدت یک هفته هر شب تا دیر وقت کار کنید و در نتیجه از دست او ناراحت و عصبانی هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. او را مورد انتقاد قرار می دهید
b. به همکارانتان شکایت می کنید
c. از این که به شما نیاز دارد احساس غرور می کنید
d. نسبت به همکارانتان احساس حسادت می کنید

9. از یکی از افراد پیرامونتان خوشتان آمده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. با علاقه به جوک های او می خندید
b. به ظاهر خود توجه بیشتری نشان می دهید
c. عزت نفستان پایین می آید
d. تحریک پذیر تر و زودرنج تر می شوید

10. درباره یکی از آشنایانتان حرف خصمانه زده اید و اکنون احساس گناه می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟
a. از او دوری می کنید
b. افسرده می شوید
c. احساس رضایت درونی می کنید
d. برایش کار خوبی انجام می دهید

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان
نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است . مواردی داخل [ ] از اینجانب است.

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.