مکان هندسی چند بعدی کنترل

مکان هندسی چند بعدی کنترل
IPC Multidimensional Locus of Control Inventory. Levenson : adoptive
به گویه های زیر بر اساس مقیاس زیر پاسخ دهید.
3-=کاملا مخالف ، 2- ، 1- ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 = کاملا موافق . صفر به معنای بی نظر است .

1- این که من یک رهبر بشوم یا نه عمدتا به توانایی من بستگی دارد.
2- زندگی من تا حد زیادی با وقایع تصادفی کنترل می شود.
3- زندگی مرا عندتا افراد نیرومند دیگری کنترل می کنند .
4- تا حد نسبتا زیادی می توانم تعیین کنم که چه اتفاقی در زندگی من خواهد افتاد.
5- اغلب دریافته ام آنچه بخواهد اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد.
6- به دست آوردن آن چه که می خواهم مستلزم خشنود کردن افراد مافوق خودم است.
7- هنگامی که چیزی را که می خواهم به دست می آورم، معمولا دلیل آن سخت کوشی خودم برای به دست آوردن آن بوده است.
8- همیشه برای من عاقلانه نیست که نقشه های دور و دراز بکشم زیرا خیلی از امور به خوش شانسی یا بد شانسی آدم بستگی دارد.
9- اگر افراد مهم تصمیم بگیرند که از من خوششان نمی آید، احتمالا دوستان زیادی پیدا نخواهم کرد.

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای گلید است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.