پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire
این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد شما صدق می کند. جهت پاسخگویی، از مقیاس درجه بندی زیر استفاده کنید:
1= بسیار مخالفم ... 2= نسبتا مخالفم ...3= کمی مخالفم ... 4= نظری ندارم ... 5= کمی موافقم ... 6= نسبتا موافقم ... 7= بسیار موافقم
1. خیلی خوشحال می شوم که مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.
2. از این که درباره سازمان محل کارم با افراد خارج از سازمان صحبت کنم. لذت می برم.
3. واقعا احساس می کنم که مشکلات این سازمان مشکل خود من است.
4. فکر کنم به سادگی می توانم به همان اندازه ای که به این سازمان علاقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.
5. در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی کنم.
6. از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.
7. این سازمان برای من معنی و مفهوم شخصی بسیار زیادی دارد.
8. احساس تعلق زیادی نسبت به سازمان محل کار خود ندارم.
9. از عواقب ترک کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن به کار دیگر، ترسی به دل راه نمی دهم.
10. در حال حاضر ترک کردن محل کار برایم دشوار است . هر چند ممکن است به این کار نیز تمایل داشته باشم.
11. اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان محل کارم بگیرم زندگیم به شدت از هم گسیخته می شود.
12. ممکن است هم اکنون ترک سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیانبار باشد.
13. در حال حاضر، باقی ماندن در سازمان محل کارم به همان اندازه که ناشی از ضرورت است، ناشی از تمایل شخصی خودم نیز می باشد.
14. احساس می کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن است که فکر ترک کردن این سازمان را در سر بپرورانم.
15. یکی از عواقب جدی ترک کردن این سازمان کمبودکارهای موجود دیگر است.
16. یکی از دلایل اساسی ادامه کارم در این سازمان این است که ترک کردن آن؛ مستلزم از خود گذشتگی قابل ملاحظه ای است. چون ممکن است سازمان دیگر همه منافعی را که در این جا وجود دارد؛ تامین نکند.
17. فکر می کنم امروزه مردم بیش از حد سازمان یا محل کار خود را تغییر می دهند.
18. اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند.
19. به نظر من تغییر سازمان محل کار به هیچ وجه کاری غیر اخلاقی نیست.
20. یکی از دلایل اصلی ادامه کارم با این سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم می باشد. بنابراین خود را ملزم می دانم در این سازمان باقی بمانم.
21. در صورتی که در جای دیگر کار بهتری به من پیشنهاد شود، ترک کردن سازمان محل کارم را صحیح می دانم.
22. اعتقاد به ارزش اخلاقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من آموخته شده است.
23. روزگاری که مردم بیشترین مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می ماندند؛ اوضاع بهتر بود.
24. دیگر معقول نیست که فردی بخواهد به عنوان طرفدار پروپا قرص سازمان معروف باشد.

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.