مقیاس اضطراب کتل

نام                     نام خانوادگي                            تاريخ تولد              جنس                       متاهل  مجرد
 
در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد .
در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانيد و پاسخي را كه با وضعيت شما بيشتر سازگاري دارد با علامت × در داخل مربع مشخص كنيد . براي آشنايي ، دو سوال نمونه ذكر شده است .
 
مثال اول : من قدم زدن را دوست دارم .
 
بلي
گاهي
خير
مثال دوم : من ترجيح مي دهم عصرها . . .
الف : باكسي گپ بزنم .
ب : به سينما بروم .
 
الف
؟
ب
تلاش كنيد كه كمتر از پاسخ وسط استفاده كنيد .
به همه سوالها پاسخ دهيد . براي هر سوال تنها يك پاسخ انتخاب كنيد . پاسخ هاي شما محرمانه خواهد ماند .
وقت خود را به ترديد و دو دلي نگذرانيد . پس از آن كه سوال را خوانديد ، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فكر يا احساس مي كنيد ، پاسخ دهيد . نه بر اساس آن چه كه هفته گذشته فكر مي كرديد و يا معمولاً فكر مي كنيد .
اكثر افراد در 5 دقيقه و تعداد كمي نيز در مدت 10 دقيقه به اين سوالها پاسخ مي دهند .
 
1- علاقه من به مردم يا سرگرمي ها خيلي زود عوض مي شود .
 
درست
؟
غلط
2- حتي اگر اشخاص نظر خوبي به من نداشته باشند ، آرامش كامل خود را از دست نمي دهم .
 
درست
؟
غلط
3- قبل از اظهار نظر تأمل مي كنم تا مطمئن شوم آنچه مي گويم درست است .
 
درست
؟
غلط
4- تمايل دارم حسادت كنم .
 
گاهي
بندرت
هرگز
5- اگر قرار باشد زندگيم را دوباره از سر بگيرم :
الف : آن را به گونه اي متفاوت سازمان مي دادم .
ب : دلم مي خواست همين زندگي را داشته باشم .
 
الف
؟
ب
6- در همه مسايل با والدينم مشورت مي كنم .
 
بله
؟
خير
7- اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت مي شوم ، حتي اگر بدانم آنچه مي خواهم غير ممكن است .
 
درست
؟
غلط
8- در صداقت افرادي كه با من رفتاري دوستانه تر از حد انتظار دارند ، ترديد مي كنم .
 
درست
؟
غلط
9- والدينم ( يا كساني كه مرا بزرگ كرده اند ) هر وقت دستور مي دادند و مي خواستند كه من از آن ها اطاعت كنم :
الف : هميشه منطقي بودند .
ب : اغلب غير منطقي بودند .
 
الف
؟
ب
10- به نظر مي رسد كه نياز من به دوستان ، بيشتر از نياز آن ها به من است .
 
گاهي
بندرت
هرگز
11- مطمئن هستم كه مي توانم در مقابل يك مشكل ناگهاني مقاومت كنم .
 
بندرت
گاهي
اغلب
12- وقتي بچه بودم از تاريكي مي ترسيدم .
 
اغلب
گاهي
هرگز
13- گاهي ديگران مي گويند كه من هيجان خود را به آساني اعمال و گفتار نشان مي دهم.
 
بله
؟
خير
14- اگر مردم از محبت و مهرباني من سوء استفاده كنند :
الف : ناراحت مي شوم و كينه به دل مي گيرم .
ب : به زودي فراموش مي كنم و مي بخشم .
 
الف
؟
ب
15- انتقاد هاي مردم ، بيشتر از آن چه به من كمك كنند ، ناراحتم مي كنند .
 
اغلب
گاهي
هرگز
16- برايم اتفاق مي افتد كه خيلي زود عليه مردم عصباني مي شوم .
 
بله
؟
خير
17- درست مثل زماني كه چيزي را بخواهم و ندانم كه چه مي خواهم ، احساس نگراني مي كنم .
 
بندرت
گاهي
اغلب
18- گاهي از خود مي پرسم كه آيا مردم واقعاً به آنچه مي گويم علاقمندند ؟
 
درست
؟
غلط
19- هرگز دچار احساس هاي نامعلوم مثل درد هاي مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنيدن صداي قلب و غيره نشده ام .
 
درست
؟
غلط
20- در موقع بحث با برخي مردم ، آن قدر ناراحت مي شوم كه به زحمت حرف مي زنم.
 
گاهي
بندرت
هرگز
21- وقتي كاري انجام مي دهم ، بيشتر از ديگران انرژي صرف مي كنم ، چون با اضطراب كار مي كنم .
 
درست
؟
غلط
22- شيوه اي به كار مي برم كه حواس پرتي نداشته باشم و جزئيات را فراموش نكنم .
 
درست
؟
غلط
23- موانع و دشواري ها هرچه باشد ، هميشه پشتكار نشان مي دهم و اولين هدفهاي خود را دنبال مي كنم .
 
بله
؟
خير
24- در موقعيت هاي دشوار برانگيخته مي شوم و راه خود را گم مي كنم .
 
بله
؟
خير
25- گاهي خواب هاي آشفته مي بينم .
 
بله
؟
خير
26- وقتي خود را در مقابل يك مشكل مي بينم ، هميشه احساس مي كنم كه به قدر كافي انرژي دارم .
 
بله
؟
خير
27- گاهي احساس مي كنم كه به اجبار و بدون دليل و قانع كننده اي بايد چيزهايي بشمارم .
 
درست
؟
غلط
28- اكثر مردم ذهن عجيب و غريبي دارند ، هر چند كه دوست ندارند آن را قبول كنند .
 
درست
؟
غلط
29- وقتي در ميان جمع مرتكب يك رفتار ناشيانه مي شوم ، مي توانم آن را به زودي فراموش كنم .
 
بله
؟
خير
30- احساس مي كنم كه بد اخلاق هستم و نمي خواهم كسي را ببينم :
الف : به مناسبت هايي
ب : اغلب
 
الف
؟
ب
31- وقتي كارها خوب پيش نمي رود ، گريه ام مي گيرد .
 
هرگز
بندرت
گاهي
32- حتي در ميان جمع ، گاهي احساس تنهايي و بي ارزشي مي كنم .
 
بله
؟
خير
33- نصف شب بيدار مي شوم و به علت اشتغالات ذهني ، به دشواري مي توانم دوباره بخوابم .
 
اغلب
گاهي
هرگز
34- دشواري ها هر چه باشد ، معمولاً ظاهر امر را حفظ مي كنم .
 
بله
؟
خير
35- گاهي بدون علت احساس گناه يا احساس پشيماني مي كنم .
 
بله
؟
خير
36- اعصاب من به قدري خراب است كه برخي صداها ، مثل صداي غرچ و غروچ كردن در ، برايم غير قابل تحمل مي شود و ناراحتم مي كند .
 
اغلب
گاهي
هرگز
37- اگر به علتي ناراحت شوم ، معمولاً خيلي زود آرامش خود را باز مي يابم .
 
بله
؟
خير
38- وقتي به ياد يك كار دشوار مي افتم كه بايد انجام دهم ، معمولاً لرزه بر اندامم مي افتد يا عرق مي كنم .
 
بله
؟
خير
39- وقتي مي خواهم بخوابم ، معمولاً خيلي زود به خواب مي روم ، در عرض چند دقيقه .
 
بله
؟
خير
40- وقتي به چيزهايي فكر مي كنم كه قبلاً و به مدت خيلي كم به آنها علاقمند بودم ، گاهي حالت اضطراب يا برانگيختگي بيش از حد به من دست مي دهد .
 
بله
؟
خير

تذکر سایت روان سنجی :  تفاوتهایی میان متن گویه ها با منبع زیر وجود دارد.  ذکر منبع زیر به منظور دسترسی است .

یکی از منابع : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389