مقیاس اضطراب کتل

نام                     نام خانوادگي                            تاريخ تولد              جنس                       متاهل  مجرد
 
در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد .
در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانيد و پاسخي را كه با وضعيت شما بيشتر سازگاري دارد با علامت × در داخل مربع مشخص كنيد . براي آشنايي ، دو سوال نمونه ذكر شده است .
 
مثال اول : من قدم زدن را دوست دارم .
 
بلي
گاهي
خير
مثال دوم : من ترجيح مي دهم عصرها . . .
الف : باكسي گپ بزنم .
ب : به سينما بروم .
 
الف
؟
ب
تلاش كنيد كه كمتر از پاسخ وسط استفاده كنيد .
به همه سوالها پاسخ دهيد . براي هر سوال تنها يك پاسخ انتخاب كنيد . پاسخ هاي شما محرمانه خواهد ماند .
وقت خود را به ترديد و دو دلي نگذرانيد . پس از آن كه سوال را خوانديد ، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فكر يا احساس مي كنيد ، پاسخ دهيد . نه بر اساس آن چه كه هفته گذشته فكر مي كرديد و يا معمولاً فكر مي كنيد .
اكثر افراد در 5 دقيقه و تعداد كمي نيز در مدت 10 دقيقه به اين سوالها پاسخ مي دهند .
 
1- علاقه من به مردم يا سرگرمي ها خيلي زود عوض مي شود .
 
درست
؟
غلط
2- حتي اگر اشخاص نظر خوبي به من نداشته باشند ، آرامش كامل خود را از دست نمي دهم .
 
درست
؟
غلط
3- قبل از اظهار نظر تأمل مي كنم تا مطمئن شوم آنچه مي گويم درست است .
 
درست
؟
غلط
4- تمايل دارم حسادت كنم .
 
گاهي
بندرت
هرگز
5- اگر قرار باشد زندگيم را دوباره از سر بگيرم :
الف : آن را به گونه اي متفاوت سازمان مي دادم .
ب : دلم مي خواست همين زندگي را داشته باشم .
 
الف
؟
ب
6- در همه مسايل با والدينم مشورت مي كنم .
 
بله
؟
خير
7- اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت مي شوم ، حتي اگر بدانم آنچه مي خواهم غير ممكن است .
 
درست
؟
غلط
8- در صداقت افرادي كه با من رفتاري دوستانه تر از حد انتظار دارند ، ترديد مي كنم .
 
درست
؟
غلط
9- والدينم ( يا كساني كه مرا بزرگ كرده اند ) هر وقت دستور مي دادند و مي خواستند كه من از آن ها اطاعت كنم :
الف : هميشه منطقي بودند .
ب : اغلب غير منطقي بودند .
 
الف
؟
ب
10- به نظر مي رسد كه نياز من به دوستان ، بيشتر از نياز آن ها به من است .
 
گاهي
بندرت
هرگز
11- مطمئن هستم كه مي توانم در مقابل يك مشكل ناگهاني مقاومت كنم .
 
بندرت
گاهي
اغلب
12- وقتي بچه بودم از تاريكي مي ترسيدم .
 
اغلب
گاهي
هرگز
13- گاهي ديگران مي گويند كه من هيجان خود را به آساني اعمال و گفتار نشان مي دهم.
 
بله
؟
خير
14- اگر مردم از محبت و مهرباني من سوء استفاده كنند :
الف : ناراحت مي شوم و كينه به دل مي گيرم .
ب : به زودي فراموش مي كنم و مي بخشم .
 
الف
؟
ب
15- انتقاد هاي مردم ، بيشتر از آن چه به من كمك كنند ، ناراحتم مي كنند .
 
اغلب
گاهي
هرگز
16- برايم اتفاق مي افتد كه خيلي زود عليه مردم عصباني مي شوم .
 
بله
؟
خير
17- درست مثل زماني كه چيزي را بخواهم و ندانم كه چه مي خواهم ، احساس نگراني مي كنم .
 
بندرت
گاهي
اغلب
18- گاهي از خود مي پرسم كه آيا مردم واقعاً به آنچه مي گويم علاقمندند ؟
 
درست
؟
غلط
19- هرگز دچار احساس هاي نامعلوم مثل درد هاي مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنيدن صداي قلب و غيره نشده ام .
 
درست
؟
غلط
20- در موقع بحث با برخي مردم ، آن قدر ناراحت مي شوم كه به زحمت حرف مي زنم.
 
گاهي
بندرت
هرگز
21- وقتي كاري انجام مي دهم ، بيشتر از ديگران انرژي صرف مي كنم ، چون با اضطراب كار مي كنم .
 
درست
؟
غلط
22- شيوه اي به كار مي برم كه حواس پرتي نداشته باشم و جزئيات را فراموش نكنم .
 
درست
؟
غلط
23- موانع و دشواري ها هرچه باشد ، هميشه پشتكار نشان مي دهم و اولين هدفهاي خود را دنبال مي كنم .
 
بله
؟
خير
24- در موقعيت هاي دشوار برانگيخته مي شوم و راه خود را گم مي كنم .
 
بله
؟
خير
25- گاهي خواب هاي آشفته مي بينم .
 
بله
؟
خير
26- وقتي خود را در مقابل يك مشكل مي بينم ، هميشه احساس مي كنم كه به قدر كافي انرژي دارم .
 
بله
؟
خير
27- گاهي احساس مي كنم كه به اجبار و بدون دليل و قانع كننده اي بايد چيزهايي بشمارم .
 
درست
؟
غلط
28- اكثر مردم ذهن عجيب و غريبي دارند ، هر چند كه دوست ندارند آن را قبول كنند .
 
درست
؟
غلط
29- وقتي در ميان جمع مرتكب يك رفتار ناشيانه مي شوم ، مي توانم آن را به زودي فراموش كنم .
 
بله
؟
خير
30- احساس مي كنم كه بد اخلاق هستم و نمي خواهم كسي را ببينم :
الف : به مناسبت هايي
ب : اغلب
 
الف
؟
ب
31- وقتي كارها خوب پيش نمي رود ، گريه ام مي گيرد .
 
هرگز
بندرت
گاهي
32- حتي در ميان جمع ، گاهي احساس تنهايي و بي ارزشي مي كنم .
 
بله
؟
خير
33- نصف شب بيدار مي شوم و به علت اشتغالات ذهني ، به دشواري مي توانم دوباره بخوابم .
 
اغلب
گاهي
هرگز
34- دشواري ها هر چه باشد ، معمولاً ظاهر امر را حفظ مي كنم .
 
بله
؟
خير
35- گاهي بدون علت احساس گناه يا احساس پشيماني مي كنم .
 
بله
؟
خير
36- اعصاب من به قدري خراب است كه برخي صداها ، مثل صداي غرچ و غروچ كردن در ، برايم غير قابل تحمل مي شود و ناراحتم مي كند .
 
اغلب
گاهي
هرگز
37- اگر به علتي ناراحت شوم ، معمولاً خيلي زود آرامش خود را باز مي يابم .
 
بله
؟
خير
38- وقتي به ياد يك كار دشوار مي افتم كه بايد انجام دهم ، معمولاً لرزه بر اندامم مي افتد يا عرق مي كنم .
 
بله
؟
خير
39- وقتي مي خواهم بخوابم ، معمولاً خيلي زود به خواب مي روم ، در عرض چند دقيقه .
 
بله
؟
خير
40- وقتي به چيزهايي فكر مي كنم كه قبلاً و به مدت خيلي كم به آنها علاقمند بودم ، گاهي حالت اضطراب يا برانگيختگي بيش از حد به من دست مي دهد .
 
بله
؟
خير

تذکر سایت روان سنجی :  تفاوتهایی میان متن گویه ها با منبع زیر وجود دارد.  ذکر منبع زیر به منظور دسترسی است .

یکی از منابع : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.