مقیاس خود سنجی اضطراب زانک S.A.S

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک  S.A.S
 
عبارتهایی که در مورد شما صادق است با توجه به مقیاس زیر ، انتخاب کنید .
الف = هیچگاه یا به ندرت . ب= گهگاه . ج = بیشتر اوقات . د= دائم یا تقریبا همیشه
 
الف
ب
ج
د
1.     بیشتر از حد معمول احساس اضطراب و نگرانی می کنم.
 
 
 
 
2.     بدون دلیل احساس ترس می کنم.
 
 
 
 
3.     خیلی زود دچار ترس و وحشت می شوم.
 
 
 
 
4.     احساس می کنم بند بند وجودم دارد ازهم جدا می شود.
 
 
 
 
5.     احساس می کنم هیچ رویداد بدی اتفاق نخواهد افتاد.
 
 
 
 
6.     احساس می کنم ساق پاها و بازوهایم بی رمق و لرزان است.
 
 
 
 
7.     به علت دردهای گردن ، سر و پشت ، ناراحت هستم.
 
 
 
 
8.     گاهی غش می کنم یا حالاتی شبیه به آن دارم.
 
 
 
 
9.     به راحتی نفس می کشم و از این نظر مشکلی ندارم.
 
 
 
 
10.احساس بی حسی و کرختی یا سوزش در انگشتان دست و پا می کنم.
 
 
 
 
11.از سوء هاضمه و و درد معده رنج می برم.
 
 
 
 
12.احساس ضعف می کنم.
 
 
 
 
13.احساس آرامش می کنم.
 
 
 
 
14.احساس می کنم که قلبم تند می زند.
 
 
 
 
15.از فشارهای سرگیجه در رنجم.
 
 
 
 
16.از تکرار ادرار در رنجم.
 
 
 
 
17.معمولا عضلات دستها و پاهایم سخت و داغ هستند.
 
 
 
 
18.صورتم داغ و بر افروخته می شود.
 
 
 
 
19.به راحتی به خواب می روم و شبها خوب می خوابم.
 
 
 
 
20.در خواب دچار کابوس (بختک)می شوم.
 
 
 
 
 
برگرفته از : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.