پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک
Beck Anxiety Inventory (BAI)
لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.
اصلا ... خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) ... متوسط ( خیلی ناخوشایند بود اما تحمل کردم)  ... شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم).
1.     کرخی و گز گز شدن ( مور مور شدن)
2.     احساس داغی (گرما)
3.     لرزش درپاها
4.     ناتوانی در آرامش
5.     ترس از وقوع حادثه بد
6.     سرگیجه و منگی
7.     تپش قلب و نفس نفس زدن
8.     حالت متغیر ( بی ثبات)
9.     وحشت زده
10.عصبی
11.احساس خفگی
12.لرزش دست
13.لرزش بدن
14.ترس از دست دادن کنترل
15.به سختی نفس کشیدن
16.ترس از مردن
17.ترسیده ( حالت ترس)
18.سوء هاضمه و ناراحتی شکم.
19.غش کردن (ازحال رفتن)
20.سرخ شدن صورت
21.عرق کردن ( نه در اثر گرما)
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
غرایی ، بنفشه ( 1372). بررسی پاره ای از الگوی شناختی در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی . انستیتو روان پزشکی ایران.
کاویانی ، حسین و موسوی ، اشرف السادات. (1378). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .66
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.