مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
Depression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS)
تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنید. بلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند.
1= اصلا ... 2= تا حدی ... 3= متوسط ... 4= زیاد
1.     برایم مشکل است آرام بگیرم.
2.     متوجه شده ام دهانم خشک می شود.
3.     فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.
4.     تنفس کردن برایم مشکل است.
5.     برایم سخت است در انجام کار پیش قدم شوم.
6.     به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم.
7.     در بدنم احساس لرزش می کنم.
8.     احساس می کنم انرژی روانی زیادی مصرف می کنم.
9.     نگرانم که مبادا در بعضی موقعیت ها دچار ترس شوم یا به کار احمقانه ای دست بزنم.
10.احساس می کنم چیزی ندارم که منتظرش باشم.
11.خودم را پریشان و سر درگم احساس می کنم.
12.آرام بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل است.
13.احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم.
14.نسبت به هر چیزی که مرا از کار بازدارد بی تحمل و نابردبارم ( صبر و تحمل ندارم).
15.احساس می کنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم.
16.قادر نیستم درباره خیلی چیزها شور و اشتیاق از خود نشان دهم.
17.احساس می کنم به عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارم.
18.فکر می کنم بسیار زودرنج و حساس هستم.
19.بدون این که هیچ گونه فعالیت بدنی انجام دهم متوجه شده ام که قلبم غیرعادی کار می کند ( مثلا ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه).
20.بدون هیچ دلیل موجهی احساس ترس می کنم.
21.احساس می کنم زندگی بی معنا است .
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.