مقیاس اضطراب وجودی

مقیاس اضطراب وجودی
« لارنس گود » 32 ماده
هر یک از جمله های زیر را بخوانید ، اگر جمله با آن چه احساس می کنید یا با آن چه باور دارید مطابقت کرد ، پاسخ "صحیح " به آن بدهید ، اما اگر با آن چه احساس می کنید یا باور دارید ، مطابقت نکرد به آن پاسخ "غلط" بدهید .
1- اغلب این احساس را دارم که زندگیم خیلی معنا ندارد یا اصلا بی معناست .
2- در اکثر مواقع ، نسبت به آن چه در اطراف من اتفاق می افتد ، بی تفاوت می شوم .
3- زندگی را اغلب دست و پا گیر و مملو از مبارزه طلبی تصور می کنم .
4- اغلب احساس می کنم که کارهای من ارزش کمی دارند .
5- اغلب این احساس به من دست می دهد که من فقط زنده ام نه این که وافعا زندگی می کنم .
6- به طور کلی ، معتقدم که بحث کردن با دیگران بی فایده است ، زیرا واقعا نمی فهمند .
7- احساس می کنم که زندگی ، بیشتر از دیگران امکانات در اختیار من می گذارد .
8- به نظر می رسد که فعالیت های روزانه من ، تا اندازه ای ، بی هدف هستند .
9- درکل وقتی به آینده می اندیشم ، احساس افسردگی می کنم .
10- کاری را که واقعا دوست داشتم ، هرگز از دست نداده ام .
11- آنچه احساس می کنم به نظر نمی رسد که برای دیگران معنا داشته باشد .
12- سیاست را نسبتا موضوع پوچی می دانم .
13- به نظر من ، تلاش برای متقاعد کردن مردم بی فایده است .
14- اغلب این احساس را دارم که کمتر امیدوارم .
15- به نظر من زندگی معنا دارد .
16- ارزشی که دیگران برای امور قائل می شوند من هرگز قائل نمی شوم .
17- به طورکلی ، احساس می کنم که هر اندازه هم تلاش بکنم به جایی نخواهم رسید .
18- بیشتر از دیگران معتقد هستم که زندگی معنا دارد .
19- به آن چه می خوانم یا مطالعه می کنیم ، اغلب خیلی علاقه نشان نمی دهم .
20- در گذشته من چیزی وجود ندارد که زحمت یادآوری کردن را داشته باشد .
21- احساس می کنم که زندگی من برای دیگران خیلی اهمیت ندارد .
22- همیشه چیزی وجود دارد که واقعا دوست داشته باشم ، آن را انجام می دهم .
23- احساس می کنم چیزهای کمی وجود دارد که ارزش دنبال کردن در بلند مدت را داشته باشد .
24- به نظر می رسد که زندگی من نسبتا بی معناست .
25- برای من دشوار است که واقعا چیزی را باور کنم .
26- تمام کسانی را که می شناسم ، تقریبا زندگی پوچی دارند .
27- به طور کلی ، آن چه انجام می دهم نسبتا بی معناست .
28- به طور کلی ، نمی دانم برای چه خلق شده ام .
29- در زندگی هدف مهمی ندارم .
30- تا اندازه ای زیادی ، خودم را در زندگی تنها احساس می کنم .
31- در وجود خود ، احساس مسؤولیت نسبت به دیگران مشاهده نمی کنم .
32- به نظر خودم ، آدم تولید کننده ای هستم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.