مقیاس ترس از موفقیت

مقیاس ترس از موفقیت " گود" 29 ماده
هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید . اگر در کل با آن موافق بودید به آن پاسخ "بلی" و اگر مخالف بودید ، به آن پاسخ "خیر" بدهید .
1- گاهی می ترسم از این که کارها را آن طور که می توانم انجام ندهم .
2- وقتی کارم را خوب انجام می دهم ، تمایل دارم بدانم که مردم چه می گویند .
3- هرگز به این فکر نمی افتم که مبادا به علت موفقیت در یک زمینه مورد نفرت قرار گیرم .
4- گاهی از ترس طرد شدن ، خیلی کمتر از آن چه می توانم کار می کنم .
5- اغلب به این فکر هستم که مردم خیال می کنند ، می خواهم خود نمایی کنم .
6- هرگز نگران نیستم که مردم خیال کنند زیاد کار می کنم .
7- از این که در زمینه خود بهترین به حساب آیم نگران می شوم .
8- به نظر می رسد که موفقیت در یک کار ، بیشتر از شکست در آن ، عصبی می شوم .
9- نگرانم از این که دیگران مرا ، به علت درگیری زیاد با کار ، آدم عجیب و استثنایی بدانند .
10- گاهی اتفاق می افتد که کاری را دقیق یا درست انجام نمی دهم ، زیرا مطمئن هستم که فرد دیگری آن را بهتر از من انجام خواهد داد .
11- گاهی نگران می شوم که دیگران انتظار بیشتری از من داشته باشند .
12- معمولا هدفهایی که برای خودم تعیین می کنم ، پایین تر از آنهایی است که می توانم به آنها برسم .
13- تمایل دارم به طرف کارهایی کشیده شوم که به رقابت زیادی نیاز ندارند .
14- ظاهرا دوست ندارم کاری را به همان اندازه که می توانم خوب انجام دهم .
15- حتی اگر امکان رقابت وجود داشته باشد ، دوست ندارم با دیگران رقابت کنم .
16- گاهی نگران می شوم که مورد انتقاد دوستان یا همکاران قرار گیرم ، زیرا خیلی در گیر کار می شوم .
17- گاهی از این که خیلی اطلاعات به دست بیاورم نگران می شوم .
18- از این که ممکن است دوستی ها فدای برخی فعالیت ها یا برخی کارها شود ، هرگز نگران نمی شوم .
19- از این که یک کار را خیلی عالی انجام دهم ، نگران می شوم که دیگران پشت سرم مسخره کنند .
20- وقتی می خواهم کاری انجام دهم ، به عقاید دیگران توجه نمی کنم .
21- فکر می کنم اگر درکارم موفق شوم ، موجب حسادت دیگران خواهم شد .
22- هرگز نگران نیستم که موفقیت تحصیلی یا شغلی ام به روابط اجتماعی من اسیب برساند .
23- اگر بدانم که دیگران به خاطر شایستگی من در یک زمینه ناراحت می شوند ، اصلا نگران نخواهم شد .
24- می ترسم که دیگران مرا ، تنها به خاطر تخصصی که دارم و می توانم کاری برای آن ها انجام دهم ، دوست داشته باشند .
25- می ترسم که اگر در یک زمینه تخصص بسیار بالایی به دست آورم ، فشار زیادی بر من وارد شود.
26- می ترسم آن قدر اطلاعات به دست آورم که دیگران مرا دوست نداشته باشند .
27- از این می ترسم که در یک زمینه آن قدر تخصص پیدا کنم که دیگران امتیازی نسبت به من نداشته باشند .
28- نگران می شوم که اگر در یک کار خیلی موفق شوم ، دیگران از موفقیت من جلوگیری کنند .
29- نگران می شوم که دیگران احساس کنند من مردم را خوب درک می کنم ، در نتیجه از من بترسند .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.