احساس ناراحتی از موفقیت

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده
این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند . درستی این جملات را ، در ارتباط با خودتان و با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید .
(کاملا درست) 7 6 5 4 3 2 1 (کاملا غلط)
1- در مجموع ، مردم تمایل دارند مرا خیلی شایسته تر از آن چه واقعا هستم تصور کنند .
2- مطمئن هستم که سطح فعلی عملکردهای من براساس استعداهای واقعی من است .
3- گاهی می ترسم از این که مردم مرا ، آن طور که هستم ، کشف نکنند .
4- تعریف های مردم درباره هوش خودم را به آسانی می پذیرم .
5- فکر می کنم که ارزش خوشبختی ها ، قدرشناسی ها و تعریف های دیگران را دارم .
6- گاهی به این فکر می افتم که عملکرد فعلی من با تحصیلاتی که ادامه می دهم ، نتیجه یک اشتباه است .
7- مطمئن هستم که در آینده موفق خواهم شد .
8- احساس می کنم جایگاهم متناسب با توانایی هایم نیست .
9- شخصیت و جذابیت من ، افراد قدرتمند را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد .
10- فکر می کنم که تا این مرحله از زندگیم ، خیلی کارها انجام داده ام .
11- به هنگام بحث ، وقتی با استاد یا کارفرما مخالف هستم ، نظر خودم را صراحتا اعلام می کنم .
12- وقتی خودم را برای شکست آماده می کنم ، اغلب در انجام دادن برنامه ها یا پاسخگویی به یک آزمون موفق می شوم .
13- احساس می کنم که اغلب ، اسرار خودم را از مردم پنهان نگه می دارم .
14- شخصیت های خصوصی و عمومی من یکسانند (خودم را به مردم همان طور نشان می دهم که هستم) .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.