پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی
Social Phobia Inventory (SPIN)
لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید مسائل مطرح شده زیر طی هفته گذشته تا چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.
اصلا ... کم ... تا حدی ... زیاد ... خیلی زیاد
1.     من از افراد صاحب قدرت می ترسم.
2.     از این که جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.
3.     مهمانی ها و گردهمایی ها مرا می ترساند.
4.     من از صحبت کردن با افرادی که نمی شناسم ، اجتناب می کنم.
5.     مورد انتقاد قرار گرفتن خیلی مرا می ترساند.
6.     ترس از دستپاچه شدن موجب می شود تا از انجام کارها یا صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.
7.     عرق کردن در برابر دیگران مرا آشفته می کند.
8.     از رفتن به مهمانی ها اجتناب می کنم.
9.     از فعالیت هایی که در آنها مرکز توجه باشم ، اجتناب می کنم.
10.صحبت کردن با غریبه ها مرا می ترساند.
11.من از صحبت در حضور جمع اجتناب می کنم.
12.من همه کار انجام می دهم تا مورد انتقاد قرار نگیرم.
13.زمانی که با مردم هستم تپش قلب مرا ناراحت می کند.
14.وقتی دیگران مرا زیر نظر دارند، از انجام کاها دچار ترس می شوم.
15.احساس خجالتی بودن یا احمق به نظر رسیدن از جمله ترسهای جدی من است.
16.از صحبت کردن با فردی که صاحب قدرت و مقام است ، اجتناب می کنم.
17.دچار لرزش شدن در جلوی دیگران برایم ناراحت کننده است.
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
افضلی، محمد حسن . (1387) . ببرسی سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال وسواس – بی اختیاری اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.