پرسشنامه استرس (فشار روانی)

 پرسشنامه استرس
« Understanding your self »  - سی ماده
برای هر موضوع تعدادی عبارت پیشنهاد شده است که شما باید یکی را انتخاب کنید . در برخی پرسش ها از شما خواسته شده است تا بین عقاید و نگرش های گوناگون ، یکی را انتخاب کنید .گاهی متوجه می شوید که نمی توانید دقیقا با سوال مطرح شده موافقت یا مخالفت کنید . بنابراین پاسخی را انتخاب کنید که به احساسات شما نزدیک تر است . با خود صادق باشید ، نیازی نیست طوری عمل کنید که خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید .
تکمیل این پرسشنامه باید حداکثر پنج دقیقه طول بکشد .


1- تصور کنید سخنان دو نفر را از دور می شنوید که به خوبی آن ها را می شناسید . پس از مدتی پی می برید آن ها درباره شما صحبت می کنند زیرا سخنانی که می شنوید با آن چه که خود می پندارید دیگران درباره شما قضاوت می کنند ف بسیار نزدیک است . کدام یک از جمله های زیر به آن چه که شما شنیدید ، نزدیک تر است . .
‌أ- "فلانی " شخص متعادلی به نظر می رسد ، هیچ چیز او را ناراحت نمی کند .
‌ب- حرّاف هستم و اغلب در مکالمات گروهی رشته سخن را در دست می گیرم.
‌ج- متاسفانه گفتگو کننده خوبی نیستم .
‌د- از گفتگو لذت می برم اما بیشتر از آن که صحبت کنم ، گوش می دهم .
‌ه- در موقعیت هایی که ممکن است درگیر گفتگو شوم ، راحت نیستم .
2- در اینجا پنج جمله در رابطه با استفاده از تلفن آمده است . جمله ای را انتخاب کنید که به احساس شما نزدیکتر است .
‌أ- می توانم از طریق تلفن گفتگوی خوبی داشته باشم اما برای آن که منظورم را کاملا تفهیم کنم ، ترجیح می دهم رو در رو با افراد صحبت کنم .
‌ب- به دلیل آن که نمی توانم چهره فردی را که با او صحبت می کنم ، ببینم ، تلفن برای من وسیله موثری نیست . .
‌ج- در صورت ضرورت از تلفن استفاده می کنم اما برای یک گفتگو و ارتباط کامل ، تلفن وسیله محدودی است .
‌د- با استفاده از تلفن به آسانی با فرد آن سوی خط ارتباط برقرار کرده و کاملا منظورم را تفهیم می کنم .
‌ه- به هیچ وجه نمی توانم از طریق تلفن منظورم را بیان کنم .
3- در یک مسابقه برنده شده اید و تمام مخارج شما پرداخت خواهد شد . از کدام یک از جوایز بیشترین و از کدام یک کمترین لذت را خواهید برد ؟
‌أ- یک ماه در اردویی مجلل با غذای خوب ، همراهان با نشاط ، هوای آفتابی و موسیقی .
‌ب- هتلی کوچک اما بسیار عالی و راحت در نقطه ای دور افتاده ، مناسب برای پیاده روی ، ماهیگیری یا فعالیت های بی دغدغه و روح افزا .
‌ج- یک جشن خانگی در ویلای دوستی نویسنده و ثروتمند که دیگر مدعوین آن عمدتا از نویسندگان ، هنرمندان و افرادی با علائق هنری و خلاق هستند .
‌د- مجال و فرصتی تا وقت خود را صرف کارهایی کنید که همیشه می خواستید انجام دهید مانند : اسب سواری ، خواندن رمانی مهیج ، نوشتن یک کتاب ، بازدید از تمام تئاترهایی که در شهر وجود دارند .
‌ه- تعطیلاتی آرام بخش به همراه خانواده یا دوستان در یک هتل آرام و ساکت .
‌و- تور یک ماهه از مراکز تاریخی و فرهنگی کشورهای اروپایی بوسیله اتوبوس مجلل و راحت .
4- به تماشای تلویزیون نشسته اید ، کدام یک از برنامه های زیر را بیشتر و کدام یک را کمتر ترجیح می دهید ؟
‌أ- یک فیلم قدیمی . بیشتر کمتر
‌ب- میزگرد بحث و گفتگو درباره یکی از مسائل مهم روز . بیشتر کمتر
‌ج- گفتگویی سبک و دوستانه . بیشتر کمتر
‌د- نمایش کمدی . بیشتر کمتر
‌ه- نمایشنامه ای مدرن با مضمون روان شناسی بیشتر کمتر
‌و- مسابقه مشت زنی(بوکس) که به صورت مستقیم پخش شود. بیشتر کمتر
5- در اینجا پنج روش مختلف برای گذراندن اوقات فراغت شما آورده شده است . از کدام یک بیشتر و از کدام یک کمتر لذت خواهید برد ؟
‌أ- به همراه تعدادی از دوستان در یک محل سر زنده و با نشاط توام با موسیقی ، نوشیدنی و سرگرمی بیشتر کمتر
‌ب- به همراه یکی از دوستان نزدیک در یک تئاتر . بیشتر کمتر
‌ج- یک جشن واقعی با ساز و آواز و رقص ، غذای مطبوع ، نوشیدنی ، همراهان زنده دل و با نشاط . بیشتر کمتر
‌د- ماندن در منزل و گوش دادن به موسیقی و یا خواندن کتاب . بیشتر کمتر
‌ه- یک جشن کوچک و خودمانی در منزل یکی از دوستان ، همراه با صرف شام و صحبت های گرم و صمیمانه . بیشتر کمتر
‌و- ماندن در منزل و تماشای برنامه ای خوب و جذاب از تلویزیون. بیشتر کمتر
6- کدام یک از جمله های زیر به احساسات شما درباره تصمیم گیری نزدیکتراست ؟
‌أ- گاهی اوقات از پیامد تصمیم هایم نگران می شوم و به همین جهت تصمیم گیری را به آینده موکول می کنم .
‌ب- میل دارم در مورد تصمیم هایم فرصت تفکر داشته باشم اما وقتی تصمیم گرفتم ، نسبت به آن پایدار می مانم .
‌ج- سریع تصمیم می گیرم اما تصمیم هایم به طور کامل متعادل هستند .
‌د- اگر سریع تصمیم بگیرم ، تصمیم هایم غلط از آب در می آیند اما اگر تصمیم هایم را با دقت بررسی کنم ، آن ها درست از آب در می آیند .
‌ه- می توانم خیلی سریع تصمیم بگیرم اما گاهی آرزو می کنم این گونه نبودم .
‌و- تصمیم گیری برایم دشوار است .
7- جمله ای را انتخاب کنید که به احساسات یا تجارب شما نزدیک تر است .
‌أ- هرگز با کسی دعوا نخواهم کرد مگر در دفاع از خود که در این صورت هم به شدّت این کار را می کنم .
‌ب- از این که انسان ها به جان هم می افتند ، بیزارم .
‌ج- عمدا به دنبال دردسر نمی گردم اما بارها مجبور به خشونت و دعوا شده ام .
‌د- اغلب در گیر بگو مگوهایی شده ام که به راحتی می توانست به خشونت و زد و خورد منجر شود و گاهی نیز این چنین شده است .
‌ه- هرگز تحت هیچ شرایطی با فرد دیگری دست به یقه نخواهم شد .
8- جمله ای را انتخاب کنید که سطح فعالیت یا بهره وری شما را بیشتر منعکس کند .
‌أ- تصور می کنم در مقدار کاری که انجام می دهم در سطح متوسطی باشم .
‌ب- قادرم کاری مداوم و پیوسته با راندمان یا بازده بالا انجام دهم ، که از هفته ای به هفته دیگر چندان تغییر نمی کند .
‌ج- بهروه وری کار من پایین است و اکثر کارها برایم دشوار هستند .
‌د- گاهی اوقات کارهای زیادی انجام می دهم (بهره وری بالا) و گاهی نیز این چنین نیستم (بهره وری پایین ) اما به طور کلی در سطح متوسطی قرار می گیرم .
‌ه- اگر بخواهم می توانم کارهای فراوانی را انجام داده و به اتمام برسانم اما همیشه این احساس را ندارم .
9- در این پرسش باید سعی کنید خودتان را بر حسب آن چه که معتقدید دیگران درباره شما فکر می کنند ، ارزیابی کنید . به طور کلی احتمالا دیگران مرا این گونه می بینند :
‌أ- گاهی اوقات هم نشینی خوب و گاهی هم بر حسب اختیار ، هم نشینی نه چندان مناسب .
‌ب- بیش از اندازه سرزنده و اجتماعی ، شاید هم کمی فزون کار و متجاوز .
‌ج- بنا یه دلایلی ملال انگیز و دل مرده .
‌د- سر زنده ، دوستانه و خوش برخورد ، همدمی بانشاط .
‌ه- از نظر سرزندگی و رفاقت تقریبا فردی متوسط .
‌و- دارای شخصیتی خشک و محدود .
10- اگر می توانستم " آن گونه که دیگران مرا می دیدند ، ببینم" ،
‌أ- از تصویر ذهنی آن ها درباره خودم ، مایوس می شدم .
‌ب- بیش از انتظار ، خشنود می شدم .
‌ج- موجب مسرت و شادمانی ام می شد .
‌د- به هراس می افتادم .
‌ه- از برخی از جوانب شخصیتی ام که از آن بی خبر بودم ، متعجب می شدم .
‌و- از نقاط ضعف و کمبودهایم به هیچ وجه تعجب نمی کردم .
11- کدام یک از جمله های زیر درباره مغازه گردی و خرید اجناس به احساسات شما نزدیک تر است ؟
‌أ- حسابی ولخرجی می کنم ، پس پول برای چیست ؟
‌ب- معمولا هنگام خرید نابخردانه عمل می کنم و اغلب چیزهایی می خرم که در واقع نیازی به آن ها ندارم .
‌ج- معمولا مسؤولانه خرید می کنم و به طور کلی در حد توانم خرج می کنم .
‌د- خرید اجناس عمده و مهم برایم ناخوشایند است زیرا ممکن است سرم کلاه برود .
‌ه- از هرگونه خرید بیزارم .
12- با کدام یک از جمله های زیر موافق یا مخالف و یا این که درباره آن ها مطمئن نیستید .
‌أ- دنیا مکان بهتری می شد اگر افراد مجبور بودند قبل از اجرای تصمیم های خود آن ها را برای فرد دیگری توضیح دهند . موافق مخالف نامطمئن
‌ب- انسان موجود متجاوزی است اما در هرصورت باید خود را با انتظارات و نیازهای جامعه سازگار کند . موافق مخالف نامطمئن
‌ج- کارت های اعتباری به طور کلی مضر هستند زیرا موجب می شوند افراد بیش از توان مالی خود خرج کنند . موافق مخالف نامطمئن
‌د- نمی توان از طریق شور و مشورت به یک تصمیم قاطع دست یافت . موافق مخالف نامطمئن
‌ه- افراد عصبی ، مشکلاتشان را بزرگ جلوه می دهند .موافق مخالف نامطمئن
‌و- تنوع ، چاشنی و نمک زندگی است . موافق مخالف نامطمئن
13- تصور کنید اگر مجبور به انجام یکی از کارهای زیر بودید ، کدام یک بیشتر و کدام یک شما را کمتر خوشحال می کرد .
‌أ- فهرست بندی کتاب های یک کتابخانه بزرگ . بیشتر کمتر
‌ب- خزانه دار یک باشگاه ورزشی یا انجمن اجتماعی . بیشتر کمتر
‌ج- نقش اول یک نمایشنامه تئاتر . بیشتر کمتر
‌د- احیا یکی از احزاب سیاسی محلی . بیشتر کمتر
‌ه- حل تعداد زیادی جدول . بیشتر کمتر
‌و- آشنایی کامل با آخرین پیشرفت ها در زمینه روان شناسی بیشتر کمتر
14- بدون در نظر گرفتن هزینه و قیمت اتومبیل های زیر ، کدام یک را بیشتر ترجیح می دهیدو از کدام یک کمتر خوشتان می آید؟
‌أ- رولزرویس . بیشتر کمتر
‌ب- فراری بیشتر کمتر
‌ج- پورشه بیشتر کمتر
‌د- گلف بیشتر کمتر
‌ه- موستانگ بیشتر کمتر
‌و- ب ، ام ، و بیشتر کمتر
‌ز- کامارو بیشتر کمتر
‌ح- مرسدس بنز بیشتر کمتر
‌ط- جگوار بیشتر کمتر
‌ي- شورولت بیشتر کمتر
‌ك- مطمئن نیستم

15- نزدیک ترین دوست شما می خواهد از لیست اتومبیل های فوق یکی را که مناسب شخصیت شما تشخیص می دهد ، انتخاب کند (در مورد هزینه آن اصلا نگران نباشید) فکر می کنید کدایک را برای شما انتخاب کند ؟
الف ب ج د ه و ح ط ی ک
16- آیا انتخاب شما با انتخاب دوستتان یکی است ؟ بلی خیر
17- بدون در نظر گرفتن شغل فعلی ، آموزش و پیشینه خود ، چنانچه اگر آزادی انتخاب داشتید ، کدام یک از مشاغل زیر شما را بیشتر جذب می کرد و کدام یک کمتر
‌أ- ریاست کتابخانه یک دانشگاه بزرگ بیشتر کمتر
‌ب- منشی یک تهیه کننده مشهور بیشتر کمتر
‌ج- ورزشکاری در سطح جهانی بیشتر کمتر
‌د- مدل موفق لباس های روز بیشتر کمتر
‌ه- یک روان شناس برجسته بیشتر کمتر
‌و- مدیر یک موسسه آموزشی مدرن و مترقی بیشتر کمتر
‌ز- زنی خانه دار با خانواده ای سعادتمندو خشنود بیشتر کمتر
‌ح- نویسنده ای موفق بیشتر کمتر
‌ط- ستاره سینما یا تئاتر بیشتر کمتر
‌ي- همسر یک نویسنده موفق اما گوشه گیر و منزوی بیشتر کمتر
‌ك- مطمئن نیستم
18- نزدیک ترین دوست شما باید از میان لیست فوق ، یکی را که مناسب شخصیت و خصوصیات شما تشخیص می دهد ، انتخاب کند .( میزان سن ، توانایی ها یا قابلیت های شما مطرح نیست) . فکر می کنید کدام یک را انتخاب کند ؟
الف ب ج د ه و ح ط ی ک
19- آیا انتخاب شما با انتخاب دوستتان یکی است ؟ بلی خیر

Understanding your self . Pub : SIGNET مترجم : رضا خانی ، ناشر موسسه روان تجهیز