بندر گشتالت 2

دفترچه راهنمای  آزمون بندر گشتالت دو ، تالیف گری برنیگان و اسکات دکر . ترجمه حبیب هادیانفر . انتشارات دانشگاه شیراز

در بندر گشتالت دو ، تعداد کارت ها به 16 عدد افزایش یافته است . کتاب فوق علاوه بر معرفی ابزار ، مشخصات روان سنجی آن با شرح کافی گزارش شده است .

این کتاب الگوی مناسبی برای کسانی است که به هنجاریابی تست اقدام می کنند.

جا دارد در این جا از انتشارات دانشگاه شیراز و آقای دکتر حبیب هادیانفر، به خاطر ارائه این کار ارزنده تشکر کنیم.

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.