تست میزان تمایل به ملالت و خستگی

تست میزان تمایل به ملالت و خستگی bps test
 این تست شامل 28 سوال درست – غلط است که در اصل برای افراد 17 سال به بالا تنظیم شده . اما برای کودکان هم مناسب است.

شکل اصلی پاسخ دادن به سوالات ، نوشتن جواب درست ( د ) ، یا غلط ( غ ) در جلوی هر جمله است. اما در پژوهش های اخیر ، سوالات بشکل 7 امتیازی پاسخ داده می شود.( 1 بیشترین مخالفت)

1)      تمرکز بر فعالیت ها برایم آسان است.
2)      گاهی اوقات وقتی که درحال کار کردن هستم ، متوجه می شوم که در مورد مسائل دیگری فکر می کنم و نگران هستم.
3)      بنظر می رسد که همیشه زمان خیلی آهسته می گذرد.
4)      اغلب اوقات سرگردان و بی تکلیف هستم و نمی دانم چکار کنم.
5)      در موقعیت هایی که مجبورم کار بی معنی و بیهوده ایی را انجام دهم ، اغلب گیر می کنم.
6)      تماشا کردن فیلم های خانوادگی یا اسلاید های مسافرتی دیگران ، بشدت مرا کسل می کنند.
7)      همیشه پیشنهادهایی در ذهن دارم که عملی هستند.
8)      براحتی می توانم مفرح و سرگرم باشم.
9)      بیشتر کارهایی که انجام می دهم تکراری و یکنواخت هستند.
10)  زیاد تلاش می کنم که همانند دیگران شوم .
11) از بیشتر کارهایی که انجام می دهم ، متنفر هستم.
12) بندرت از کارهایم هیجان زده و خوشحالم.
13) معمولا در هر موقعیتی می توانم چیزی را برای انجام دادن یا دیدن پیدا کنم.
14) بیشتر اوقات فقط جایی نشسته و کاری نمی کنم.
15) بسیار صبور و شکیبا هستم.
16) اغلب اوقات با وجود وقت و زمان کافی کاری انجام نمی دهم.
17) در موقعیت هایی همچون ایستادن در صف که مجبورم برای مدتی منتظر بمانم ، بیقرار و کم حوصله می شوم.
18) اغلب اوقات با ایده ایی جدید از خواب بیدار می شوم.
19) پیدا کردن شغلی مناسب که به اندازه کافی هیجان انگیز باشد برایم مشکل است.
20) انجام دادن کارهای رقابتی در زندگی را دوست دارم.
 21) بیشتر وقت ها فکر می کنم که کمتر از حد توانایی ام فعالیت کرده و کار می کنم.
22) بیشتر مردم عقیده دارند که من شخصی خلاق یا تخیلی هستم.
23) به چیزهای زیادی علاقه دارم اما وقت کافی برای انجام آنها را ندارم.
24) در بین دوستانم تنها فردی هستم که برای انجام کاری بیشترین وقت را صرف می کنم.
 25) با وجود آنکه کارهای هیجان انگیز و حتی خطرناک انجام می دهم اما باز هم احساس یاس و مرگ می کنم.
26) برای خوشحال کردن من وقت و تنوع زیادی لازم است .
27) بنظر می رسد که همیشه چیزهایی تکراری و زیادی را در تلویزیون یا در فیلم وجود دارد که  بسیار قدیمی اند.
28) در دوران جوانی اغلب اوقات در موقعیت هایی یکنواخت و خسته کننده بوده ام .
 

نظر پایگاه روان سنجی : ترجمه این تست توسط خانم فاطمه بیدی صورت گرفته است . از نرم و هنجار ایرانی اطلاعی در دست نیست . به نظر می رسد که ترجمه نیازمند ویرایش باشد . این تست به صورت "درست" ، "نادرست" نیز اجرا می شود . اطلاعات بیشتر را از خانم بیدی اخذ فرمایید . Fatemeh Bidi [bidi_fatemeh@yahoo.com]

 
Boredom Proneness Scale (BPS)

 The subscales for the test include external stimulation‚ perception of time‚ constraints‚ affective responses‚ and focusing endurance. The test includes a 28 true false questions that were originally geared towards people 17 and older but have been adapted to fit children.

Authors: Farmer and Sundberg (1986).
Copy of Instrument
 
Validity and Reliability
 
            According to studies performed by several different sources – Vodanovic‚ Ahmed‚ Watt – the BPS is a valid and reliable test. These studies showed alpha scores for the internal consistency and the test-retest reliability at 0.83 and 0.79 respectively
 

Directions: Next to each statement below place the number on the scale (1–7) according to how you would usually describe yourself.

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
  1          2         3         4         5         6         7
Highly                                                       Highly
Disagree                                                     Agree
 
 1. It is easy for me to concentrate on my activities.
 2. Frequently when I am working I find myself worrying about other things.
 3. Time always seems to be passing slowly.
 4. I often find myself at "loose ends"‚ not knowing what to do.
 5. I am often trapped in situations where I have to do meaningless things.
 6. ha‎ving to look at someone’s home movies or travel slides bores me tremendously.
 7. I have projects in mind all the time‚ things to do.
 8. I find it easy to entertain myself.
 9. Many things I have to do are repetitive and monotonous.
 10. It takes more stimulation to get me going than most people.
 11. I get a kick out of most things I do.
 12. I am seldom excited about my work.
 13. In any situation I can usually find something to do or see to keep me interested.
 14. Much of the time I just sit around doing nothing.
 15. I am good at waiting patiently.
 16. I often find myself with nothing to do‚ time on my hands.
 17. In situations where I have to wait‚ such as a line I get very restless.
 18. I often wake up with a new idea.
 19. It would be very hard for me to find a job that is exciting enough.
 20. I would like more challenging things to do in life.
 21. I feel that I am working below my abilities most of the time.
 22. Many people would say that I am a creative or imaginative person.
 23. I have so many interests; I don’t have time to do everything.
 24. Among my friends‚ I am the one who keeps doing something the longest.
 25. Unless I am doing something exciting‚ even dangerous‚ I feel half–dead and dull.
 26. It takes a lot of change and variety to keep me really happy.
 27. It seems that the same things are on television or the movies all the time; it’s getting old.
 28. When I was young‚ I was often in monotonous and tiresome situations.
 

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.