پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران
این پرسشنامه از 48 سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند ، یکی از نمرات زیر را در نظر بگیرید .
4= کاملا موافق      3= موافق      2= مخالف      1= کاملا مخالف


1- ترجیح می دهم تنها باشم .
2- وقتی تصمیمی می گیرم ، همیشه مشورت می کنم .
3- بهترین بازده من زمانی است که احساس می کنم دیگران تاییدم می کنند .
4- وقتی مریض می شوم ، دوست ندارم نازم را بکشند .
5- اطاعت کردن را بر دستور دادن ترجیح می دهم .
6- فکر می کنم که اگر مردم بخواهد ، بیشتر از این می توانند برایم کاری انجام دهند .
7- وقتی بچه بودم ، برایم خیلی مهم بود که مورد پسند پدر و مادرم باشم .
8- برای احساس شادی و راحتی ، به دیگران نیاز ندارم .
9- برایم خیلی سخت است احساس کنم ، کسی که دوستش دارم ، درباره من نظر مساعدی ندارد.
10- معتقدم که با تمام مسائل می توانم روبرو شوم .
11- همیشه به فکر رضایت خاطر خودم هستم .
12- از این فکر که یک دوست صمیمی را از دست بدهم ، ناراحت می شوم .
13- خیلی زود عقاید دیگران را می پذیرم .
14- روی خودم حساب باز می کنم .
15- اگر در دور و بر خودم کسی نداشته باشم ، به طور کامل خودم را می بازم .
16- وقتی دیگران مرا خطا کار به حساب می آورند ، به شدت عصبانی می شوم .
17- برایم دشوار است که از مردم بخواهم تا نسبت به من لطف داشته باشند .
18- دوست ندارم که مردم با من هم دردی کنند .
19- وقتی دیگران انتظارم را برآورده نمی کنند ، دلسرد می شوم .
20- در بحث های گروهی ، خیلی راحت ابتکار عمل را به دست می گیرم .
21- نیازی ندارم افراد زیادی دور و بر خو جمع کنم .
22- باید در اطراف خود کسی داشته باشم که به او وابستگی عاطفی دارم .
23- وقتی به مجالس جشن می روم ، انتظار دارم دیگران مرا دوست داشته باشند .
24- وقتی مطمئن می شوم که فرد دیگری باید دستور بدهد ، احساس راحتی می کنم .
25- وقت بیمار می شوم ، ترجیح می دهم که دوستان تنهایم بگذارند .
26- وقتی دیگران می گویند که کار خوبی انجام داده ام ، به شدت احساس خوشحالی می کنم .
27- بیش از اطلاع از نظر دیگران ، نمی توانم درباره برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی اظهار نظر کنم.
28- می توانم احساسات دیگران را نادیده بگیرم تا برای خودم کاری مهم انجام دهم .
29- به شخصی نیاز دارم که مرا بالاتر از همه تصور کند .
30- در اجتماع بارها ، اتفاق افتاده که مورد مزاحمت قرار گرفته ام .
31- به هیچ کس نیاز ندارم .
32- خیلی برایم دشوار است که بتوانم به تنهایی تصمیم بگیرم .
33- اگر فرد مورد علاقه ام به موقع از راه نرسد ، فکرهای بدی می کنم .
34- حتی در شرایط دشوار ، بدون کمک خواستن از دیگران می توانم گلیم خود را از آب بیرون بکشم.
35- می توانم به مدت زیاد منتظر دیگران باشم .
36- حتی برای خودم نیز دوست ندارم لباس بخرم .
37- خیلی دوست دارم تنها باشم .
38- به نظر خودم ، آن چه باید از دیگران دریافت کنم ، دریافت نمی کنم .
39- وقتی اشخاصی را برای اولین بار ملاقات می کنم ، می ترسم نتوانم آن چه را که لازم است انجام بدهم .
40- حتی اگر مردم از من رو برگردانند ، می توانم به کار خودم ادامه دهم ، به شرط این که فرد مورد علاقه ام در کنارم باشد .
41- از ترس این که مبادا توی ذوقم بخورد ، از ایجاد رابطه با دیگران خودداری می کنم .
42- اظهار نظر مردم درباره من ، نمی تواند احساسات مرا تحت تاثیر قرار دهد .
43- فکر می کنم که مردم نمی دانند تا چه اندازه می توانند مرا آزار دهند .
44- مطمئن هستم که خوب قضاوت می کنم .
45- از این که عشق و پشتیبانی افرادی را که به آن ها نیاز دارم از دست بدهم وحشت دارم .
46- ویژگی های لازم برای یک مدیر خوب را ندارم .
47- اگر فرد مورد علاقه ام طردم کند ، احساس خواهم کرد که به هیچ دردی نمی خورم .
48- حرف های مردم ناراحتم نمی کند .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.