مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده
این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد .
5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا می کند 3= گاهی مصداق پیدا می کند 2= به ندرت مصداق پیدا می کند 1= اصلا مصداق پیدا نمی کند .

1- وقتی بحث می کنم ، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند .
2- بحث درباره موضوع های جالب ، هشیاری مرا زیادتر می کند .
3- دوست دارم از بحث ها کنار بکشم .
4- با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم .
5- وقتی به بحث خاتمه می دهم ، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم .
6- بحث کردن با اشخاص ، به جای حل مساله ، مسائل زیادی ببار می آورد .
7- وقتی در بحث امتیاز به دست می آورم ، احساس رضایت می کنم .
8- وقتی با بحث با دیگران پایان می دهم ، احساس می کنم عصبی و ناراحت هستم .
9- دوست دارم درباره موضوع های جالب به طور جدی وارد بحث می شوم .
10- وقتی احساس می کنم که درگیر بحث می شوم ، احساس بدی به من دست می دهد .
11- دوست دارم از عقیده خود درباره هر موضوعی دفاع کنم .
12- اجتناب از بحث مرا خوشحال می کند .
13- دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره موضوع های بحث بحث انگیز را از دست بدهم .
14- دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به ندرت با من مخالفت می کنند .
15- به نظر من ، بحث با دیگران ، نوعی مسابقه ذهنی جذابی است .
16- احساس می کنم که نمی توانم در بحث ها امتیاز به دست آورم .
17- احساس می کنم که پس از بحث درباره یک موضوع ، انرژی و رضایت کسب می کنم .
18- برای بحث کردن ، توانایی های خوبی دارم .
19- سعی می کنم از وارد شدن به بحث اجتناب ورزم .
20- وقتی می بینیم که یک صحبت معمولی به مجادله تبدیل می شود ، بسیار خوشحال می شوم .

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.