مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین
شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . Ameneh.shahaeian@gmail.com
Conner's Parents rating of childhood behavior problems
توجه : پرسشنامه زیر اقتباسی است و علاقمندان لازم است جهت کسب ماده های اصلی با نشانی داده شده خانم شهابیان ارتباط برقرار نمایند .
مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین تکمیل می شود . والدین ، پاسخ های خود را بر اساس مقیاس 4 گزینه درجه بندی لیکرت نمره گذاری می کنند . صفر = اصلا صحیح نیست ، هرگز، به ندرت و 3= کاملا صحیح است ، اغلب اوقات ، تقریبا همیشه .
1-     چیزها را می جود .
2-     گستاخ است .
3-     به دشواری با دیگران دوست می شود .
4-     هیجان پذیر است .
5-     کارها را به تنهایی انجام می دهد. (نمی تواند با بقیه همکاری کند).
6-     چیزها را می مکد.
7-     مرتب گریه می کند.
8-     زود عصبانی می شود.
9-     در خواب و خیال است.
10- مشکل یادگیری دارد.
11-نا آرام است و وول می خورد.
12-از موقعیت های جدید و بیگانه می ترسد.
13-دائم در حال حرکت است ( یک جا بند نمی شود).
14- خرابکار است ( چیزها را خراب می کند).
15- داستان می بافد.
16-خجالتی است .
17- خودش را به دردسر می اندازد.
18-در صحبت کردن مشکل دارد.
19-اشتباهات خودش را قبول نمی کند.
20- اهل دعوا و جرّ و بحث است .
21- عبوس و اخموست .
22-اشیا مربوط به دیگران را بدون اجازه برای خودش بر می دارد.
23-حرف شنوی ندارد.
24- نگران است .
25-کاری که به او محول می شود ، به آخر نمی رساند.
26- زود رنج است .
27- به دیگران زور می گوید.
28- یک کار یا رفتار را تکرار می کند.
29- به خواسته و نیاز دیگران بی توجه است (بی رحم است).
30- ناپخته و نسنجیده عمل می کند.
31- حواس پرتی دارد.
32-از سر درد شکایت دارد.
33-خلق و روحیاتش متغیر است.
34-با قوانین و محدودیت ها مشکل دارد.
35- با دیگران دعوا می کند.
36- برای کنار آمدن با کودکان دیگر مشکل دارد .
37-زود سرخورده می شود.
38-برای کودکان دیگر ایجاد مزاحمت می کند.
39- ناشاد است .
40- در غذا خوردن مشکل دارد.
41- از دل درد صحبت می کند.
42-از دردها و مشکلات جسمی حرف می زند.
43-در خوابیدن مشکل دارد.
44- استفراغ و حالت تهوع دارد.
45- در جمع خانوادگی (با خواهر ها و برادرها) احساس می کند سرش کلاه رفته است.
46- به دیگران فخر فروشی می کند (پز می دهد).
47- در مقابل خواسته های دیگران بی مقاومت است.
48- در هضم و دفع غذا مشکل دارد .
شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . هنجاریابی و تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله شیراز . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 3 شماره 3 ، 1386 . صفحات 97-120
توجه : گویه های این مقیاس توسط سایت نوشته شده است . جهت اخذ گویه های اصلی با خانم شهابیان  Ameneh.shahaeian@gmail.com ارتباط برقرار فرمایید .
بر اساس جدول صفحه 107 ماخذ فوق ، درصد واریانس تبیین شده 13.68 است که باید به آن توجه کرد.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.